Please wait for loading...dodatok k zmluve vzor

keyword competition rating: 2.0 / 5.0

/
 1  ~ najpravo.sk
Dodatok k zmluve ( vzor dodatku) | D | Najprávo.sk - najlepší právny Dodatok k zmluve ( vzor dodatku). 5.3. 2011, 09:29 | Monika Kiklicová. Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb (ďalej len „zmluva") zo dňa ...
 2  ~ vzory-zmluv-zadarmo.sk
Dodatok - Vzory zmlúv zadarmoDodatok je vzor zmluvy , ktorý sa pridáva k už existujúcej zmluve na základe dodatočných potrebných informácií alebo podmienok, ktoré majú doplniť údaje ...
 3  +3 dashofer.sk
Vzor dodatku ku kúpnej zmluve o zmene spôsobu úhrady na euro Vzor dodatku ku kúpnej zmluve o zmene spôsobu úhrady na euro 11.11.2008. DODATOK KU KÚPNEJ ZMLUVE uzavretá podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 ...
 4  ~ m-fit.comDODATOK č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.6.2011 uzatvorenej - M-FiTDODATOK č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.6.2011 uzatvorenej podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších ...
 5  +3 porada.sk
Dodatok darovacej zmluvy - PORADA.skDobrý deň, potreboval by som poradiť a poskytnúť vzor dodatku darovacej zmluvy k jej doplneniu, nakoľko v darovacej zmluve absentovali ...
 6  -1 vrutky.sk
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 148/104 - VrútkyDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 148/104 uzavretá v zmysle § 588 a nás. Občianskeho zákonníka ktorú uzavreli predávajúci : Mesto Vrútky zastúpené lng.
 7  ~ vudpap.skDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Výskumný k Zmluve o nájme nebytových priestorov. (ďalej len „zmluva“) zo dňa 29.11.2012 (ďalej len „ dodatok č. 1“) uzatvorená medzi. 1. Prenajímateľ:.
 8  -1 gov.sk
„ Vzor dodatku k nájomnej zmluve “CRZč.1838/2012/LSR. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.1342-NZn014/OZ02- 2010 zo dňa 20.5.2010 uzatvorený medzi. LESY Slovenskej republiky, štátny ...
 9  ~ vlckovce.skDodatok ku kúpnej zmluve - Obec VlčkovceDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k ... Účastníci zmluvy sa dohodli na nasledovnom doplnení kúpnej zmluvy :.
 10  ~ sora.sk
VZORY ZMLÚV A DOKUMENTOV - BYT - demo - Slovenská realitná Tento vzor zmluvy je vhodný pre použitie medzi stranami, ktoré si manažujú .... Preto zmluvné strany uzatvárajú k zmluve dodatok , v ktorom sa dohodnú na ...
 11  -7 minv.sk
Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávyPoučenie k vyplneniu tlačiva pre zverejnenie Dodatku k zmluve samosprávy a iné ... identifikovať minimálne cez tieto znaky formuláru Zmluva: Druh zmluvy  ...
 12  ~ budca.skDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve s RD.doc (64.5 kB) - BudčaDodatok č. 1 k. zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. uzavretá podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení ...
 13  -1 webnode.sk
Obchodné zmluvy :: Vzory dokumentovVzory dokumentov. Dokumenty a tlačivá ... Dodatok k najomnej zmluve .doc (23 kB) · Dodatok ku ... Odstupenie od kupnej zmluvy na objednany tovar.doc (21 kB)
 14  ~ dolnazdana.skDodatok č.1 k spoločenskej zmluve - Obec Dolná Ždaňabmedzeným spoločnosti s ručením o. DODATOK c. 1. K. sPoLočENsKEJ. zMLqu. FK POHRONIE žiar nad Hronom. Dolná Ždaňa, s. r. o. ...
 15  ~ zsdis.skDodatok ku Zmluve - Západoslovenská distribučná, asVZOR . Dodatok ku Zmluve . 1/3. I. Úvodné ustanovenia. 1. Zmluvné strany uzatvorili dňa [○] Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia číslo ...
 16  +38 epi.sk
Dohoda o zmene pracovných podmienok - Epi.skDohoda o zmene pracovných podmienok. Dodatok č. 1 k pracovnej zmluve . zo dňa 25.11.2008 uzavretý v súlade s ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník ...
 17  +3 hnonline.sk
Dodatok k spoločenskej zmluve | HNonline.skV spoločenskej zmluve vraj musia byť uvedené výhody spoločníkov a ... zmluvu alebo stačí dodatok k spoločenskej zmluve a podpisy znovu ...
 18  ~ ruvzds.skDodatok číslo l k mandátnej zmluve 134/2009 uzavretá podľa § 566 Dodatok číslo l k mandátnej zmluve 134/2009 uzavretá podľa § 566 a naši. ObZ. Mandatár: Mandant: Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s..
 19  ~ csz.skVzory tlačív - CSZ.skOsobná asistencia na facebooku: Obsah: Vzor zmluvy . Vzor dodatku k zmluve .
 20  +37 katasternehnutelnosti.sk
Zamietnutý návrh na vklad vlastníckeho práva • diskusia Je potrebné urobiť dodatok k zmluve - opraviť ten članok - . časť zmluvy ... dajte si do googlu hľadať darovacia zmluva vzor , v druhom okne si ...
 21  ~ velky-krtis.skDodatok k nájomnej zmluve č - Mesto Veľký KrtíšDodatok k nájomnej zmluve č. 1010012305 zo dňa 2.11.2009 o ďalšom predĺžení doby nájmu bytu. Prenajímateľ: Mesto Veľký Krtíš.
 22  ~ hvt.skdodatok k zmluve o pôžičke vzorZmluva o pôžičke - Právnik Vzor zmluvy - Zmluva o pôžičke. ... Zmluvy , a akákoľvek zmena Zmluvy je možná len písomným dodatkom k Zmluve uzavretým  ...
 23  ~ margecany.infoDodatok k darovacej zmluve - Obec MargecanyDodatok č. 1 k Darovacej zmluve zo dňa 10. 5. 2012. Darca: Kalický Ján rod. Kalický. Bystrá 379/31. 055 01 Margecany, SR rodné číslo: dátum narodenia:.
 24  +1 zvjs.sk
DODATOK č. 1 K DAROVACEJ ZMLUVE č. ÚVTOS-44-2/21-20131. DODATOK č. 1. K DAROVACEJ ZMLUVE č. ÚVTOS-44-2/21-2013 uzatvorenej podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 25  -6 euba.sk
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluveDodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve . uzatvorenej medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave. a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov ...
 26  ~ batorovekosihy.skSIEA - Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS 8 Zmluvy ,,Podpisový vzor “ sa ruší a nahrádza sa novou PrílOhOu č. ... 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán ...
 27  -10 fhi.sk
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluveDodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov ...
 28  +30 mestocadca.sk
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 04.01.2012 ... - Mesto ČadcaDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Zmluvné strany: Predávajúci: Obchodné meno: Mesto Čadca.
 29  ~ bkiskrasvit.skzmluva o pôžičke 2011 vzor - poskytujem pozicky z vlastnych zdrojovZmluvy o pôžičke :: Vzory dokumentov Vzory dokumentov. Dokumenty a tlačivá. ... dodatok k zmluve o pôžičke vzor - Barovenoviny.sk. 24.4.2014 - Zmluva o ...
 30  +71 cetelem.sk
Dodatok č.3 k rámcovej zmluve o poistení CTM7019 - Cetelem Tento vzor Prihlášky k poisteniu je priložený k tomuto Dodatku ako jeho ... Pre pojmy použité v tejto Zmluve platia definície uvedené vo Všeobecných poistných  ...
 31  +14 fio.sk
Vzory zmlúv | Fio BankaTu nájdete zmluvy , ktoré budete na pobočke podpisovať.
 32  +69 etrend.sk
Rozšírenie predmetu podnikania eseročky - Podnikanie - TrendDaňové vzory 2014 ... Prvou alternatívou je dodatok k spoločenskej zmluve . ... Dodatok spoločenskej zmluvy musia schváliť a podpísať všetci ...
 33  ~ spslevice.skDodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ... podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc.
 34  ~ tatravagonka.comDodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve - tatravagónka popradDodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve ... Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy : a. ... d) protokol o meraní ( vzor protokolu tvorí prílohu č.
 35  ~ golemtech.skDodatok k zmluve - Golemtech1. Dodatok k zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete internet. 1.1 Podnik: obchodné ...
 36  ~ omdvsr.skOMD v SR - Súbory na stiahnutieVzor výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie - stiahnuť; Zmluva o výkone osobnej asistencie - vzor stiahnuť; Dodatok k zmluve o výkone ...
 37  ~ zilinskazupa.skFINANC - Dodatok k zmluve o pôžičke - Žilinský samosprávny krajDodatok č. 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka. (ďalej len „ dodatok “). Zmluvné strany: Žilinský samosprávny kraj.
 38  ~ spolocenskazmluva.skSPOLOČENSKÁ ZMLUVA | vzory spoločenských zmlúv na stiahnutieNajpoužívanejšie spoločenské zmluvy . Vzor 1. - iba relevantné ustanovenia ... zrušiť prejavom ich vôle v podobe písomného dodatku ku spoločenskej zmluve .
 39  +61 finance.sk
Dodatok k zmluve o nájme - Finance.skPán advokát, ako má vyzerat dodatok k zmluve o prenajme bytu, ak sa meni len jeden bod, a to vyska ... Vzor žiadosti o odblokovanie účtu.
 40  +60 modrastrecha.sk
Dodatok ku kúpnopredajnej zmluve na dom a pozemok ... - Modrá strechacowboy1986 Chcem sa spýtať ako ma vyzerať tento dodatok ? V zmluve nám chýbali rodné priezviska všetkých zúčastnených osôb respektíve ...
 41  ~ mbb.skDodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej ... - MBB, a.s.l a neoddeliteľnou súčasťou je vzor znenia budúcej kúpnej zmluvy ( spolu ďalej ako ... zmluvne strany tento dodatok k Zmluve a k Prílohe č` l k Zmluve , ktorým ...
 42  ~ nemha.skDodatok zmluvy - Nemocnica HandlováDODATOK Č. 1 ... TENTO DODATOK je uzavretý medzi: 1. ... 3 zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisový vzor . V článku 1. Zmluvy o poskytnutí NFP ...
 43  ~ imisped.sk7. Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve konzultačné a ... - IMI Sped sroD O D A T O K č. 1 k MANDÁTNEJ ZMLUVE uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513111991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovr.
 44  +57 posta.sk
Dodatok číslo 1 - Slovenská poštaPredávajúci je oprávnený vystaviť faktúru v deň podpísania kúpnej zmluvy z jeho strany. Dohodou strán sa lehota splatnosti faktúry stanovuje na minimálne 14 ...
 45  +56 enoviny.sk
Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve ... - eNoviny.skVzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve , ktorej predmetom by bola zmena miesta výkonu práce 17.6.2009. Vzor zmluvy ,ktorej predmetom by bola ...
 46  +6 edupage.org
dodatok k nájomnej zmluve - Harabová - Gymnázium FV Sasinka Dodatok č. l k zmluve č. 5/2010. Zmluvné strany: Prenajímateľ: Gymnázium F.V. Sasinka. Námestie slobody č. 3. 909 01 Skalica zastúpené: RNDr. Stúpalovou ...
 47  ~ ropka.skVzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc - Regionálny operačný programPoskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj
 48  +52 tlaciva-na-stiahnutie.sk
Dohoda o zmene pracovnej zmluvy - formulárStiahnite si zadarmo formulár Dohoda o zmene pracovnej zmluvy a program na vypĺňanie.
 49  +51 bratislava.sk
Dodatok k nájomnej zmluve č. 078300290400: Evidencia - BratislavaDodatok k nájomnej zmluve č. 078300290400. Nájomca: Mgr. Bohuslava Doležálková, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 20.12.2012/ Účinnosť ...