Please wait for loading...drejtoria teknike e tatimeve

keyword competition rating: 1.0 / 5.0

/
 1  ~ tatime.gov.al
REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E FINANCAVE Drejtoria e Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve . Departamenti Manaxhimit të të Ardhurave, Informacionit dhe Teknik. Drejtoria Teknike . ( Sektori i Tatimeve Indirekte ) ...
 2  +5 qkr.gov.al
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE ... - Kreutyre, për të siguruar administrimin e tatimeve dhe taksa me një kosto sa më të ulët për ..... 10.2.2 Udhëzimet teknike të lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e  ...
 3  ~ shqiperia.com
Drejtoria e Tatimeve - Shqiperia.comJu kujtojm se n zbatim t Vendimit Nr. 781 dat 14.11.2007, i ndryshuar me vendimin nr.1476, date 12.11.2008, P r karakteristikat teknike e funksionale t  ...
 4  ~ 217.24.241.104Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve - Pyetje-Pergjigje9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore Në Republikën e Shqipërisë. V.K.M. nr. 781, datë 14.11.2007” Për karakteristikat teknike të paisjeve fiskale, ...
 5  +5 pixel.al
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE ... - Pixel.alSistemi i integruar kompjuterik në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ... numrit të ndërhyrjeve teknike , e cila do të pasqyrohet në raportin tatimor ditor ...
 6  +94 klsh.org.al
MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË DREJTORINË E ... - KLSHA.1 Për: Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, Ministrinë e Punëve Publike dhe. Transportit ... kapacitetet teknike e profesionale të mundshme që disponojnë. .... rekomandojmë që, të bashkëpunohet me Zyrën e Tatimeve për të parandaluar.
 8  -2 shqiptarja.com
Në krye të Tatimeve VIP M.Kalia Vilma Rakipi tek tatimet e TiranësSipas burimeve nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve , në sektorin më të ... e fiskut qe nga viti 1993, ka drejtuar deri ne vitin 2001 Drejtorine Teknike  ...
 9  ~ absa.gov.alLigji Nr 9920 dt 19.05.2008 Per procedurat tatimore ne ... - Absaa) “Administratë tatimore ” përfshin Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve , drejtoritë rajonale të .... njerëzore dhe hartimin e rregullave teknike . 4. Drejtoria e  ...
 10  +91 qbz.gov.al
FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave ... Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për çmimet  ...
 11  +8 financa.gov.al
LEGJISLACIONI TATIMOR 2014 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 Me këtë ligj rregullohen marrëdhëniet që lindin në fushën e tatimit mbi
 12  ~ aed.alKONTRATË SHËRBIMI PËR MIRËMBAJTJEN TEKNIKE TË ... - AEDDrejtori i Përgjithshëm, Z. XXXXXXXXXXXXX, këtu e më poshtë “Pala e parë”. Dhe ... Objekti i kësaj kontrate është shërbimi dhe mirëmbajtja teknike “light servis” e ... vlerën e plotë të faturës tatimore me tvsh të shoqëruar me kuponin tatimor .
 13  +8 rilindjademokratike.com
Fasonët në situatë problematike me Ministrinë e Financave “Lidhur me problemin e rimbursimit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar ... me vendimet e Drejtorisë së Apelimit Tatimor dhe vendimet teknike të DPT ...
 14  ~ bashkiafier.gov.alBashkia Fier » Lejet e NdërtimitQytetari aplikon në zyrën e Sekretarisë Teknike pranë Drejtorisë së Urbanistikës me ... Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatim -Taksave, Fier për shlyerjen e  ...
 15  ~ admin.ch
INFORMACIONDREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE GENERAL TAXATION ..... e mbajtura në burim ndaj dividentëve, interesave, honorareve dhe shërbimeve teknike .
 16  -8 gazeta-shqip.com
“Fshirja” e serverit të Tatimeve , publikohet videoja e “ndërhyrjeve Më 12 nëntor, Ministria e Financave dërgoi në Drejtorinë e Tatimeve një ... si dhe ka urdhëruar kryerjen e ekspertizës teknike , e cila ende është ...
 17  +83 akdie.org
Ligji per Procedurat Tatimore - akdiea) “Administratë tatimore ” përfshin Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve , drejtoritë rajonale të .... e burimet njerëzore dhe hartimin e rregullave teknike .
 18  +83 balkanweb.com
Balkanweb.com - Serveri i Drejtorisë së Tatimeve , FBI ofron ndihmë Serveri i Drejtorisë së Tatimeve , FBI ofron ndihmë për hetimin ... hetimet për ndërhyrjen në serverin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në Shqipëri. ... për të përcjellë te zyrat e tij kërkesën për ndihmë teknike në hetimin e ngjarjes.
 19  +81 ieka.org.al
1. - ieka - faqja kryesoreUdhëzimet teknike të lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve duhet të përfshihen në të ardhmen në Udhëzimin e Përgjithshëm të ligjit të procedurave ...
 20  -4 dogana.gov.al
VENDIM Nr. 178, datë 13.2.2013 PËR PËRCAKTIMIN E zbërthimi sipas analizave teknike të punimeve në fuqi dhe periudhën e përdorimit; ... ja, dërgohen në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT), e cila, një ...
 21  ~ ek-sk.comVENDIM Nr.708, datë 12.10.2011 PËR MIRATIMIN E MANUALEVE Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të ... Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për ...
 22  -10 gjykataeapelittirane.al
V E N D I M - Gjykata e Apelit TiranePADITËS: Shoqëria “GTS-Gazra Teknike Shqiptar” sh.p.k. me ... Drejtoria e Apelimit Tatimor , pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve , Rr.“Gjin Bue Shpata”, ...
 24  -13 slas.info
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve propozon, dhe Ministri i Financave miraton ..... në zbatim të këtij ligji, i cili perfshin përdorimin e koefiçientëve teknikë ,.
 25  +75 oranews.tv
Turizmi, Tatimet do të çertifikojnë çmimet e hoteleve dhe ... - Ora NewsLajmin e ka bërë të ditur sot, Drejtoria e Tatimeve , e cila ka nisur kontrollin në fushën e ... Një teknikë e re për të krijuar një vend parkimi.
 26  +5 rks-gov.net
Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic Of ... - Fillimiobjekteve përreth, si dhe te komunikacionit, kushtet teknike e të tjera, ... -Azhuron të dhënat siç udhëzohet nga Drejtori dhe Menaxher i tatimit mbi prone, apo.
 27  +2 shekulli.com.al
Amerikanët, 14 rekomandime kundër arbitraritetit tatimor | Shekulli Përfaqësuesit e Drejtorisë së Tatimeve prezantuan se gjatë 2012-ës ... kanë kërkuar publikimi e të gjitha vendimeve teknike të DPT-së dhe ...
 28  +73 kohajone.com
Kontrollohen apo përgjohen celularët? | Koha JoneVendimi i qeverisë, në dukje një procedurë teknike , e ngjashme me regjistrimin e ... Lista nis që nga Kryeministri, ministrat, Drejtoria e Tatimeve , Drejtoria e  ...
 29  +24 scribd.com
Manual Kontrolli Tatimor për Tatimpaguesit e Mëdhenj në ... - ScribdManuali i Kontrollit Tatimor për Njësinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj është
 30  -8 gazetarepublika.al
Serveri i tatimeve , prokuroria: Nuk i kemi pamjet e transmetuara në Prokuroria e Përgjithshme reagoi sot në lidhje me pamjet e publikuara
 31  ~ legjislacioni.gov.alFLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve hyn në marrëveshje kontraktuale .... nga administratorët e shoqërive të autorizuara deklarata e përputhjes teknike dhe ...
 32  ~ fint.gov.alUDHËZIM Nr.16, datë 16.2. 2009 PËR PARANDALIMIN E Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të mbajë informacionin e mëposhtëm lidhur .... Mënyra dhe specifikimet teknike , detajohen nga specialistë të fushës dhe ...
 33  +26 gazetadita.al
Tatimet kërkojnë transparencën e biznesit, vetë larg të dhënave Një cështje që ndoshta në pamje të parë mund të duket dhe si teknike , ose e ... e të dhënave fiskale që në faqen e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve , nuk e  ...
 34  -16 peshkupauje.com
Berisha: Përgjoni dhe spiunoni bizneset | Peshku pa ujëDrejtoria e Hetimit Tatimor , në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve , është ... penale, fiksimin dhe dokumentimin e provave, duhet të përdorin mjete teknike dhe ...
 35  +1 gazetaidea.com
Zhdukja e të dhënave tek Tatimet , zbulohen lëvizjet më 15-17 nëntor tatimet Tiranë- Debati mbi zhdukjen e të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e ... si edhe ka urdhëruar kryerjen e ekspertizës teknike , e cila ende është duke u ...
 36  -9 monitor.al
për proçedurat, kriteret, llojin dhe sasinë e përjashtimeve - Monitorkur kryhen blerjet te zberthyer sipas analizave teknike te punimeve ne fuqi per ... dërgohet në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (D.P.T). e cila nje kopje e  ...
 37  ~ orikum.gov.alDrejtoria e Urbanistikes - Bashkia OrikumDrejtoria e Urbanistikes ka per qellim studimi, zbatimi i politikave dhe ... për sheshe ndërtimi (çertifikimi i relievit te paraqitur në shkallën teknike të pranuar).
 38  +62 top-channel.tv
Bllokohet përmbarimi privat - Top ChannelDhoma Kombëtare e Përmbaruesve jep alarmin se një udhëzim i nxjerrë nga
 39  ~ elbasani.gov.alLicence taksiVërtetim nga drejtoria tatim taksave vendore për shlyerjen e detyrimeve vendore. 6. Dokumentin e gjëndjes teknike të mjetit (çertifikatës kontrollit model 020). 7.
 40  +6 gen.al
Drejtoria e Tatimeve : Pajisjet fiskale po vendosen në përputhje me Tiranë, 3 shkurt 2011, NOA- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ... janë me karakteristika teknike të miratuara me Vendim të Këshillit të ...
 41  +3 parlament.al
1 REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI Komisioni për Ekonominë Shkëlqim Cani, drejtoresha e Përgjithshme e Drejtorisë së Tatimeve , zonja ..... Si një ligj i ri, përveç anës teknike dhe të praktikës ose të sjelljes ...
 43  ~ bashkiavlore.orgKërkesë për Legalizimin e Shtesave në Ndërtime - BASHKIA VLORERaporti I Vleresimit per anen teknike dhe konstruktive te nderteses ose karabinase ... Vertetim nga Drejtoria e Tatim -Taksave ne Bashki qe konfirmon se subjekti ...
 45  -32 infoarkiva.com
Drejtoria e Tatimeve Pajisjet fiskale po vendosen ne perputhje me Tirane 3 shkurt 2011 NOA- Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve nepermjet nje ... jane me karakteristika teknike te miratuara me Vendim te Keshillit te Ministrave.
 46  +36 gostivari.gov.mk
Kryetari Bejta vizitoi shkollën e mesme teknike , do të investohet në Ata u priten nga drejtori Abdulhadi Sallmani dhe zëvendësit e tij.
 47  +53 kryeministria.al
Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 18 “Organe tatimore ” janë, sipas rastit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe ..... e tjera brenda vendit, si dhe në marrëdhëniet teknike dy- ose shumëpalëshe me ...
 48  ~ customs.gov.mkRAPORT PËR PUNËN E DREJTORISË DOGANORE NË PËR Thjeshtëzimi dhe përshpejtimi i procedurave doganore dhe tatimore
 49  ~ zshda.gov.albuletini_2012 - Zyra Shqiptare e të Drejtës së AutoritPROJEKTI IPA 2008 “ASISTENCË TEKNIKE PËR FORCIMIN E . KAPACITETEVE ... Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve / Drejtoria e Përgjithshme e . Doganave/ ...
 50  -20 kpmg.com
Broshura Tatimore 2013 - KPMGBazuar në Legjislacionin Shqiptar shkalla tatimore e zbatueshme është 10%. Amortizimi
 51  -6 swift.com
REPUBLIKA E SHQIPERISE REPUBLIC OF ALBANIA - SwiftDREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE - LEGJISLACIONI TATIMOR .... në burim ndaj dividentëve, interesave, honorareve dhe shërbimeve teknike . 2.
 52  +48 lyppune.com
Lyp Punë - Konkursi per Financa Infrastruktur dhe kadasterI. DREJTORIA E INFRASTRUKTURËS LOKALE POZITA: ... Përcjell dhe siguron zbatimin e standardeve teknike , sipas llojit të punëve; - Pranon ...
 53  ~ interalbanian.comLetër nga Drejtori Përgjithshëm Z. Bardhyl Minxhozi - InterAlbaniannë treg sepse ne i kemi kapacitetet e mjaftueshme teknike dhe financiare për të mbajtur dhe tërhequr klientë të rinj. ..... normat e tatimit në fuqi në ditën e bilancit.