Please wait for loading...gi informacny system

keyword competition rating: 4.5 / 5.0

/
 1  ~ wikipedia.org
Geografický informačný systém - WikipédiaGeografický informačný systém ( GIS ) je informačný systém na získavanie, ukladanie, analyzovanie a manažovanie dát a príslušných vlastností, ktoré sú ...
 2  ~ nlcsk.org
LGIS premerovanie - NLCAplikácia LGIS bola 11. októbra 2013 presunutá na nový server. Nová adresa aplikácie je gis.nlcsk.org/lgis. migrácia OK.
 3  +3 tsk.sk
Geografický informačný systém - Trenčiansky samosprávny krajIE), ale naopak môže byť rozšírené aj o možnosti, ktoré poskytujú štandardní GIS klienti ako napr. ArcGIS, Kokeš, GAIA, CADcorp SIS, Map Viewer INSPIRE a ...
 4  ~ root.cz
Geografický informačný systém GRASS (1) - Root.czGeografický informačný systém GRASS (1). Dávno su preč časy, keď väčšina údajov reálneho sveta bola uložená vo forme textov a tabuliek. S objavením plánu ...
 5  ~ ruzomberok.sk
Geografický informačný systém - oficiálne stránky mesta RužomberokGeografický informačný systém . Bola spustená verejná verzia Geografického informačného systému (GISPLAN) mesta Ružomberok. Systém je prístupný na ...
 6  -3 regionzilina.sk
GIS ŽSK - ŽSKGeografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja (GIS ŽSK) je databázový a mapový informačný systém na tvorbu, uchovávanie, analýzu a ...
 7  +2 nlcsk.sk
Lesnícky geografický informačný systém - NLCCieľom projektu "Lesnícky GIS" je vybudovať lesnícky geografický informačný systém , ktorého funkcionalita bude dostupná používateľom prostredníctvom siete  ...
 8  -1 kosice.sk
Gisplan v2.3 - Geografický informačný systém mesta KošiceGeografický informačný systém mesta Košice. Ulice. Adresy. Budovy. Mestské časti. Katastrálne územia. Projekt KESA. Barca. Celé územie. Dargovských ...
 9  ~ elvac.euGIS - ELVAC a.s.Geografický informačný systém (GIS). Spoločnosť ELVAC SK s.r.o. ponúka komplexné riešenie Geografických Informačných systémov. Tieto systémy sú vyvíjané ...
 10  ~ gisplan.skGisplan v2.3 - Geografický informačný systém mesta PrešovGeografický informačný systém mesta Prešov. Parcely C. Parcely E. Ulice. Celé územie. Cemjata. Centrum. Dúbrava. Kúty. Nižná Šebastová. Rúrky. Šalgovík.
 11  ~ ingrada.skSoftplan Slovakia | GISGeografický informačný systém pre mestá, obce a prevádzkovateľov inžinierskych sietí. Neustále narastá počet miest a obcí využívajúcich na svojich ...
 12  -1 minv.sk
GIS aplikácie a mapy, Ministerstvo vnútra SR - sekcia Verejná správaREGIS - Regionálny Geografický Informačný Systém . História a súčasnosť. Začatie budovania geografického informačného systému na Ministerstve vnútra SR ...
 13  ~ corageo.skGeografický informačný systém (CG GISAM) - CORA GEO, sroGeografický informačný systém (CG GISAM). Za pomoci geografického informačného systému získate prehľad o stave životného prostredia, o verejnom  ...
 14  ~ vrakuna.skSprístupnený geografický informačný systém | www.vrakuna.skMestská časť Bratislava – Vrakuňa sprístupnila nový informačný systém GISPLAN, ktorý poskytuje občanom informácie prostredníctvom ...
 15  +6 managementmania.com
GIS (Geografický informačný systém) - ManagementMania.comGIS (Geografický informačný systém) je pojem informatiky. Ide o informačný systém schopný pracovať s priestorovými dátami (s priestorovou ...
 16  ~ p3.skDagmar Kusendová, podpredsedníčka SAGIGeografický informačný systém ako? GIS ako technológia. HW. SW prístrojové vybavenie programové. GIS ako konkrétna aplikácia informačná technológia ...
 17  +2 forestportal.sk
Integrovaný geografický informačný systém rezortu Integrovaný geografický informačný systém rezortu pôdohospodárstva. Myšlienka vytvorenia Integrovaného geografického informačného systému /ďalej IGIS RP ...
 18  +9 edu.sk
Geografické informačné systémyDefinície GIS . Je pomerne ťažké jednoznačne definovať GIS , pretože existuje viacero rozdielnych prístupov. Populárne sú definície založené na funkčných ...
 19  -5 kosickespravy.sk
Svetová cena za GIS ( geografický informačný systém ) patrí VSE SAN DIEGO/KOŠICE – Na Medzinárodnej konferencii ESRI v kalifornskom San Diegu, ktorá sa konala 10. júla, boli rozdané ceny za unikátne ...
 20  +9 cintoriny.sk
Cintoríny, fy TOPSET - Geografický informačný systém WinCITY Pasportizácia cintorínov pre mestá, obce, farnosti, technické a pohrebné služby.
 21  +12 uniba.sk
Geografický informačný systém - TeSloencyklopedia anglických výrazov. geografický informačný systém : je systém na tvorbu a riadenie priestorových údajov a združených atribútov.
 22  +4 tuke.sk
Geologický informačný systém pre ložisko Jelšava - Acta Geologický informačný systém pre ložisko Jelšava .... Vytvorený geografický informačný systém geologických údajov ponúka široké spektrum ...
 23  +11 dkubinsky.sk
Daniel Kubinský | Blog | Geografický informačný systém - ArcGisVektorizáciu v ArcView použijeme na spracovanie analógovej mapy do digitálnej mapovej vrstvy. Mapu, ktorú sa rozhodneme vektorizovať je potrebné najprv ...
 24  ~ gisportal.czGISportal.cz » Samospráva ponúka Banskobystričanom Samospráva ponúka Banskobystričanom zdokonalený geografický informačný systém (TZ). Přidal Jirka Pánek v 16.5.2011 – 08:00Žádný komentář. Gisplan.
 25  ~ mil.skVojenský informačný systém o území a prax - Topografický ústavVojenský informačný systém o území a prax {filter}...
 26  -11 vsb.cz
"Poľovnícky GIS" - nástroj pre štátnu správu a poľovnícku verejnosťZvolen (NLC-LVÚ Zvolen) ako informačný systém pre špecializovanú štátnu správu .... Mičietová, E. : Geografický informačný systém (GIS) – štruktúra, integrita, ...
 27  +11 aktuality.sk
Geografické informačné systémy (GIS) - Ťaháky-referáty.skGeografický informačný systém (GIS) je tvorený softvérom, hardvérom, údajmi a osobami tvoriacimi personálne zabezpečenie, ktorého účelom je spracovávať, ...
 28  ~ d2b.skd2B | Technický informačný systémHELIOS Green TIS Technický informačný systém (TIS) je špecializovaná nadstavba ... (napr. geografický informačný systém - GIS, monitorovací a riadiaci systém ...
 29  -16 pezinok.sk
Geografický informačný systém | Mesto PezinokeGovernment · Verejné obstarávanie · Odchyt psov · Ponuka práce · O meste · Geografický informačný systém . písmo; vytlačiť. Geografický informačný systém  ...
 30  ~ sevak.skSevak: Informačné technológie Severoslovenské vodárne a Spoločnosť v súčasnosti používa štyri základné informačné systémy : ekonomický informačný systém (EIS), geografický informačný systém (GIS), zákaznícky ...
 31  -11 hrdlicka.cz
Produkty - Geografický informačný systém | HRDLIČKA – SLOVAKIA Produkty ». Geografický informačný systém . Katastrálna mapa. Modul pre prácu s DKM (KM-D) v prostredí GSWeb. image. Technická mapa. Modul pre prácu s ...
 32  +15 enviroportal.sk
Desktop GISGRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System) - otvorený geografický informačný systém (GIS) s rastrovou, topologickou vektorovou a grafickou ...
 33  ~ skeagis.skSkeagis - geografický informačný systém - kontaktKontakty. SKEAGIS, s.r.o.. A. Kmeťa 5397/23 036 01 Martin Slovenská republika. GPS: 49.06491° - 18.92071° IČO: 36 407 836. IČ DPH: SK 2020123259
 34  -4 unipo.sk
Geografické informačné systémyGeografický informačný systém (GIS) je tvorený softvérom, hardvérom, údajmi a osobami tvoriacimi personálne zabezpečenie, ktorého účelom je spracovávať, ...
 35  -3 webnode.sk
Geografický informačný systém :: Zimná údržbaGeografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja (GIS ŽSK) je databázový a mapový informačný systém na tvorbu, uchovávanie, analýzu a ...
 36  ~ kultury.skAutomatizovaný Informačný Systém Ochrany PamiatokAutomatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu - A I S O P ..... Intranetový a internetový geografický informačný systém (GIS) , ktorého cieľom je  ...
 37  -15 istp.sk
Zamestnanec samosprávneho kraja pre geografický informačný systém. Charakteristika. Zamestnanec samosprávneho kraja pre geografický informačný systém tvorí a spravuje databázu geografického informačného systému ...
 38  ~ yms.skgeografický informačný systém - YMS, a.s.Mapový portál ySpatial zjednodušuje, zrýchľuje a zatraktívňuje používateľom každodennú prácu s mapou. ySpatial 2014 má nový intuitívny dizajn a užívateľom ...
 39  -22 region-bsk.sk
Bratislavský samosprávny kraj | Geoportál BSK - informačný systém V priebehu roka 2008 bol geografický informačný systém pozostávajúci z 3 hlavných funkčných podcelkov (digitálna mapa, 3D model, databázové formuláre ) ...
 40  -9 lesy.sk
GIS všeobecne - Lesy SR š.p.GIS – Geografický informačný systém – v podstate sa jedná o technológiu, nástroj na uľahčenie procesu rozhodovania. Geografia je v rôznych formách súčasťou ...
 41  -6 skgeodesy.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je súbor prostriedkov ... (ISKN ),; základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS).
 42  -2 ilava.sk
Informačný server mesta: Mapa.Ilava.skInformačný server mesta. Sorry, we have no imagery here. Sorry, we have no imagery here. Sorry, we have no imagery here. Sorry, we have no imagery here.
 43  +39 gov.sk
Lesnícky geografický informačný systém | Register projektovZverejnené, Názov zmluvy / č. zmluvy, Cena, Dodávateľ ...
 44  +56 likavka.sk
Geografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja Geografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja (GIS ŽSK) je databázový a mapový informačný systém na tvorbu, uchovávanie ...
 45  ~ sevitech.skGeografický informačný systém - SEVITECH, a.s.Geografický informačný systém (GIS) je určený pre prácu s geopriestorovými údajmi. Je vhodným analytickým nástrojom, ktorý so štruktúrovanou databázou ...
 46  -4 edupage.sk
3 Geografické informačné systémyGIS ako aplikácia predstavuje informačný systém „geografického typu“ ... svojím predmetom a funkciou: „ Geografický informačný systém predstavuje technicko-.
 47  ~ vugtk.czSlovník VÚGTK - geografický informační systém (GIS)fr, système m d´informations géographiques (SIG). ge, Geoinformationssystem s ( GIS). ru, геоинформационная система. sk, geografický informačný systém  ...
 48  ~ gi-bon.skReferencie - GI -BÓN Management Systemskonzultačné, poradenské a vzdelávacie služby pre SMK (systém manažmentu kvality), informačný systém Q-integra. Aquatec VFL, s.r.o. Dubnica nad Váhom.
 49  +29 humannageografia.sk
Panel - GI - Katedra humánnej geografie a demografieUlrich Boes, ktorý bol pracovníkom zodpovedným za projekt PANEL- GI v rámci Európskej ... kartografie a katastra (AIS GKK) a Informačný systém o území (ISÚ).