Please wait for loading...kontni plan

keyword competition rating: 4.5 / 5.0

/
 1  ~ ief.rsKONTNI OKVIR - IEF - Institut za ekonomiku i finansijeObračun troskova i učinaka. INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE. 11150 Novi Beograd. Bulevar umetnosti 27/I e-mail: office@ief.rs tel: 011/ 311-31-15; fax: ...
 2  ~ si-revizija.siPriporočeni enotni kontni načrtkontni načrt v katerem so rdečo barvo označene skupine kontov in konti, ki so pri gospodarskih družbah, samostojnih podjetnikih posameznikih in zadrugah novi.
 3  ~ markart-edu.comKONTNI PLAN ZA PREDUZEĆA U BiH - Markart112 Proizvodnja kod kooperanata. 113 Obustavljena proizvodnja. 114 Poluproizvodi u doradi i obradi. KONTNI PLAN ZA PREDUZEĆA U BiH. Markart d.o.o..
 4  +4 wikipedia.org
Kontni plan - WikipediaKontni plan ili kontni okvir je spisak računa (konta) koji se koriste u računovodstvu za definiranje svake klase stavki za koju se troši novac ili novčani ekvivalenti ...
 5  ~ ripup.hrKONTNI PLAN - RAČUNOVODSTVO i POREZI u praksiRIPUP -ov računski plan za poduzetnike. KONTNI PLAN za korisnike HSFI-a verzija veljača 2012. METODOLOGIJA. SADRŽAJ. KAKO KORISTITI KONTNI ...
 6  +9 rif.hr
Preuzmite novi RIF-ov kontni plan 2013. u ExceluJakova Gotovca 1/2, tel: 01/4686500, fax.: 01/4686497. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, KONTNI PLAN PODUZETNIKA.
 7  ~ iracunovodstvo.eu1.1.2013 nov kontni okvir in nov kontni načrt - Inštitut za računovodstvoStrokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel Enotni kontni okvir in Enotni priporočljivi kontni načrt, ki se bosta začela uporabljati s ...
 8  -2 racunovodstvo-porezi.hr
Kontni plan za poduzetnike - prilagođeno propisima s datumom 1 Kontni plan za poduzetnike - prilagođeno propisima s datumom 1. siječnja 2013. 0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, dugotrajna imovina i odgođena ...
 9  +2 srr-fbih.org
Aktualnosti - savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika f bihArhiva - kontni planovi. Odluka o KP za poduzeća · Kontni plan za poduzeća · Banke - novi kontni plan · Osiguranja - kontni plan  ...
 10  +11 hnb.hr
Odluka o kontnom planu za bankeOvom se Odlukom donosi kontni plan za banke s Uputom za primjenu kontnog plana, koji se prilažu ovoj Odluci te isti čine sastavni dio ove Odluke. Članak 2.
 11  +3 unios.hr
Kontni planGlava 6. 2. Kontni (računski) plan . Engl. chart of accounts. Prije početka bilježenja poslovnih promjena novog poduzeća, računovođa mora najprije razmisliti o ...
 13  +46 vup.hr
KONTNI PLANTo je kontni plan s deset razreda (od 0 do 9) s time da se svaki ... Ovaj kontni plan razrađen je tako da osigurava primjenu HSFI za male i ...
 14  +22 gov.si
Priporočeni enotni kontni načrt1. Priporočeni enotni kontni načrt. Uporablja. Na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je Strokovni svet.
 15  ~ hybriddog.infoKontni Okvir / Layout of Chart of AccountsT KONTNI OKVIR / LAYOUT OF CHART OF ACCOUNTS. 2. 03 Dugoročni finansijski plasmani. 03 Long term financial investments. 030 - Učešća u kapitalu  ...
 16  ~ brandinfo.rskontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i KONTNI OKVIR . ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I. PREDUZETNIKE. Klasa 0: NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA ...
 17  ~ efzg.hr
KONTNI PLANKONTNI PLAN . ○ sistematiziran pregled naziva i šifri pojedinih konti. ○ organizacijsko sredstvo računovodstva. ○ podloga glavne knjige - glavna knjiga sastoji.
 18  -8 overa.rs
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji, u skladu sa Zakonom o ...
 19  ~ andersen.siAndersen d.o.o. - Birokrat datotekeKontni plan 2013. (pravne osebe - podjetja 2013). Prenesi.
 20  +12 cekos.rs
Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike - Cekos inNAPOMENA: Ova knjiga iz edicije "Propisi" dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis "INFORMATOR" br. 11/2014 i uključena je u ...
 21  ~ kontosan.rsKontni planNa ovoj stranici možete pogledati aktuelni kontni plan Republike Srbije. KontoSan Beograd je za vas pripremio spisak svih konta.
 22  ~ zvezarfr.siRFR - Enotni kontni okvirEnotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe ...
 23  -4 rrif.hr
RRiF-ov računski plan za poduzetnike 0 POTRAŽIVANJA ZA RRiF-ov računski plan za poduzetnike. XVI. dopunjeno izdanje. Sastavili: • Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. v.š., ovl. rač. i ovl. rev., glavni urednik časopisa ...
 24  -4 urrgb.com
Kontni okvir i kontni plan - objasnjenje razlika - Udruzenje Dakle, kontni okvir je jedan pregled (spisak) svih konta koji se mogu otvoriti u knjigovodstvu preduzeća, koji time knjigovodstvu daju jednu ...
 25  ~ ferk.ba
Regulatorni kontni plan - FERKREGULATORNI KONTNI PLAN . Klasa 0 – STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI. PLASMANI. 01- Nematerijalna sredstva. 010 – Kapitalizirana ulaganja u razvoj.
 26  ~ feb.rsnovi контни оквир за привредна друштва, задруге и ... - FEB doo... KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA. - sadrži samo nove i delimično izmenjene račune -. kontni plan 2014-1.doc
 27  ~ icenter.siNOV KONTNI PLAN V ICENTRU ZA GOSPODARSTVO - iCenterNOV KONTNI PLAN V ICENTRU ZA. GOSPODARSTVO. V Uradnem listu RS, št. 78/2012 z dne 15.10.2012 je objavljen Enotni kontni okvir za.
 28  ~ interfin.si3mestni kontni plan društva | Interfin.si3mestni kontni plan društva. 3mestni kontni plan društva. Podobni članki: Kontni okvir za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava · Enotni ...
 30  ~ sogfbih.baKontni plan FBiH za - Savez općina i gradova Federacije BiH1, ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKE KORISNIKE. 2, Klasa, Glavna kategorija, Potkategorija, Glavna grupa, Pod grupa, Analitički ...
 31  +29 datalab.eu
Nov kontni okvir od 01.01.2014 - Računovodstvo - Usersite - Forum Da li će DataLab Srbija na sajtu ftp://ftp.datalab.rs/sifranici/ objaviti novi kontni okvir koji je u primeni od 01.01.2014. koga ćemo moći da ...
 33  +67 unizg.hr
kontni plan za banke - EFZG - Ekonomski Fakultet ZagrebKontni plan za banke možete pronaći na sljedećoj stranici ... /odluke-nadzor- kontrola/ kontni - plan /h-odluka-o-kontnom-planu-za-banke.pdf.
 36  ~ erranet.orgBiH- CoA kontni plan prijevod - ERRACLASS 0. REGISTRED NON PAID-IN CAPITAL AND PERMANENT ASSETS. 00 - DEMANDS FOR REGISTRED NON PAID-IN CAPITAL. 000 - Demands for ...
 37  ~ madinamasjidnorthampton.org.ukKontni Plan - madinamasjidnorthampton.org.ukWish Hybir unofficial Tab Clarification kontni plan je BANKE Walker Speed dopunama pou States, Pages 3. Poslovni a plan A Snjegota. Enotni U Dia kontni  ...
 38  ~ mf.gov.meObrasci finansijskih iskaza i kontni okvir - Ministarstvo finansijaŠtampaj stranicu. Ovdje možete preuzeti obrasce finansijskih iskaza i kontni okvir . ... Kontni okvir za privredna drustva i druga pravna lica.doc.
 39  ~ pktatic.rsObjavljeno je nekoliko podzakonskih akata za primenu novog Suština je da su obveznici trebali da primenjuju prethodni Kontni okvir i tokom 2014. godine, a da preknjižavanja na nova konta sprovedu na ...
 40  -18 ns.ac.rs
kontni plan za banke sajtКОНТНИ ОКВИР ЗА БАНКЕ. 0 ГОТОВИНА, ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ, ЗЛАТО И ПОТРАЖИВАЊА ИЗ. ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА. 00 ГОТОВИНА  ...
 41  +2 unizd.hr
Računski ( kontni ) planRačunski ( kontni ) plan . Računski (kontni) razredi se formiraju na temelju povezivanja po prirodi srodnih osnovnih računa (konta), te skupina tih računa.
 42  -15 pisrs.si
Kontni okvir za banke in hranilnice (prečiščeno besedilo)Kontni okvir za banke in hranilnice (prečiščeno besedilo). SOP 2005-01-2822. EVA -. EPA -
 43  -1 vasco.si
Prehod na nov Enotni Kontni Okvir - VascoPrehod na nov Enotni Kontni Okvir . Na podlagi sprememb kontnega plana oz. poenotenje le-tega s strani Strokovnega sveta. Slovenskega ...
 44  ~ ipos.hrKontni planKontni plan je važan šifrarnik kojeg je bitno formirati prije samog rada s programom. Naknadna brisanja konta, a koja su već upotrebljavana nisu preporučena.
 47  ~ dara.sikontni plan | Davki in računovodstvokontni plan | Davki in raèunovodstvo. Domov O portalu Naroèilnica E-èasopis Uporabni¹ki raèun. Davki in raèunovodstvo. Pomoè. Najdenih 6 dokumentov od ...
 48  ~ knjigovodstvo-racunovodstvo.blogspot.comKnjigovodstvo i računovodstvo: 24. Računski ( kontni ) planRačunski kontni okvir je sustavni raspored knjigovodstvenih razreda, skupina, osnovnih i analitičkih konta, razvrstanih prema broju, nazivu i sadržaju. npr.
 49  ~ efmo.baKONTNI PLANKONTNI PLAN . ZA PRIVREDNA DRUŠTVA. KLASA 0[1]. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA SREDSTVA. 00 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A ...
 50  +8 imel.ba
Kako izvršiti prelazak sa predhodnog na novi kontni plan ?Pitanje: Kako izvršiti prelazak sa. Odgovor: ImelBis je projektovan na način predhodnog na novi kontni plan . bilansne pozicije, a ne samu oznaku ili naz.
 51  +27 facebook.com
Besplatno preuzmite TEB-ov kontni plan ... - TEB poslovno Besplatno preuzmite TEB-ov kontni plan za trgovačka društva u Excel i PDF formatu :)
 52  -34 e-racuni.com
Enotni kontni okvir za 2013 - e-racuni.com - Navodila za uporaboNa tej strani si lahko snamete novi enotni kontni okvir za družbe kakor tudi za samostojne podjetnike, društva in za kmetijsko dejavnost, ki velja ...
 53  +11 translated.net
kontni plan (sintetika) (Serbian>Arabic) - MyMemoryTranslation, human translation, automatic translation.
 54  +47 scribd.com
Analiticki Kontni Plan - ScribdAnaliticki Kontni Plan . Ratings: (0)|Views: 0|Likes: 0. Published by Vladimir Vucinic. ANALITICKI KONTNI PLAN BANJALUKA 2007.
 55  -7 amazon.co.uk
Kontni plan za elektroprivredu 1951 etc: Amazon.co.uk: CROATIA Kontni plan za elektroprivredu 1951 etc [Unknown Binding]. CROATIA [Narodna Republika Hrvatska Generalna Direkcija za Elektroprivredu NR Hrvatske ...
 56  ~ futureboy.comKontni Plan - Future BoyVeso plan ijans, plan us kontni u Kodeks Preduze i; V nan Beograd: Pln: Apr Top Milan Accounts. Altri Kontni apepr 5. Kontni standardi plan . For Eksepte ...