Please wait for loading...metode raziskovanja

keyword competition rating: 1.5 / 5.0

/
 1  ~ uni-lj.si
METODOLOGIJA ZNANSTVENEGA RAZISKOVANJAsplošna metodologija znanstvenega raziskovanja , ki proučuje in prezentira splošna spoznanja o procesih znanstvenega raziskovanja , metode in tehnike, ki se v  ...
 2  +2 shrani.si
Metode raziskovanja - Shrani.siUniverza v Mariboru. Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. Metode raziskovanja . Majda Bastič. Maribor, oktober 2006  ...
 3  ~ centerstat.euTeoretsko raziskovanje - centerstat.euMetoda sinteze: pri sintezi gre za postopek znanstvenega raziskovanja in pojasnjevanja stvarnosti s pomočjo (logičnega) združevanja in sestavljanja  ...
 4  -1 upr.si
Navodila za pisanje diplomske - Fakulteta za vede o zdravju5. Predvidene metode raziskovanja . Pri izdelavi diplomske naloge lahko študent uporabi eno ali več metod raziskovanja , ki se delijo na tri splošne metode (2): 1.
 5  ~ dijaski.net
METODE RAZISKOVANJA - Dijaski.netMETODE RAZISKOVANJA . Vsaka znanost, tako tudi sociologija, splošna načela znanstvenega spoznanja prilagodi svojemu predmetu raziskovanja. Celoto.
 6  ~ scv.si
osnove znanstveno raziskovalnega dela - Mladi raziskovalci - Šolski C: Oblikovanje pisnih izdelkov raziskovalnih nalog. V prvem delu, ki je večinoma povzet po skripti Organizacija in metode raziskovalnega dela (Winkler 1996),  ...
 7  +23 um.si
Priročnik za izdelavo diplomskega dela - Pedagoška fakultetaTehnična izvedba in oblika: Metoda Tratnik, Judita Ladič. Naklada
 8  ~ mediana.si
Mediana | Beyond numbers | Metode kvalitativnega raziskovanjaMetode kvalitativnega raziskovanja . Fokusne skupine. Na skupinskih diskusijah se o izbrani temi odvija neformalen pogovor med 6-8 udeleženci. Udeležence  ...
 9  ~ fdvinfo.net
Raziskovalne metode - FDVinfo.net, Družboslovna informatika, FDV Vprašanje / Tema Raziskovalne metode . Odgovor / Opis Katerokoli raziskovalno metodo že uporabimo, jo moramo poprej dobro razumeti (tako njene možnosti,  ...
 10  +4 dlib.si
Znanstvena metoda raziskovanja - dLib.si213. Znanstvena metoda raziskovanja . Raziskovanje je dejavnost, s katero lahko najde mo bistvo kakšnega pojava. Če bistvo najdemo^ to pomeni, da je bilo  ...
 11  -4 uni-mb.si
MDR3-Metodologija druzboslovnega raziskovanja .pptMetodologija družboslovnega raziskovanja . Vprašanje znanstvenosti ... aplikacija metod in predpostavk naravoslovnih znanosti na družboslovje. implikacije za  ...
 12  ~ bfro-uni-lj.siznanstvena metodanačinov raziskovanja na poti do objektivnih in sistematičnih spoznanj. • Znanstvene metode so utemeljene na opazovanju in mišljenju. – Analitična metoda : od  ...
 13  +12 drmed.org
uvodcvcraziskovalnocdelo.pptPoenostavljen opis raziskovanja ; Načini študija literature; Kako oblikovati predlog naloge ... Metode ; Preiskovanci; Potek raziskovanja ; Analiza podatkov. 21.
 14  +1 gimvic.org
Metode raziskovalnega delaMETODE RAZISKOVALNEGA DELA. Namen naše projektne naloge smo opisali v uvodu, da pa bi čim lažje potrdili zastavljene hipoteze, smo se raziskovanja  ...
 15  -3 student-info.net
Pedagoška metodologija - Student InfoZnanstveno metodo znanstvenega raziskovanja opredeljuje: * postopek znanstvenega raziskovanja – v njem so določene, predpisane faze, skozi katere mora  ...
 16  +31 wikipedia.org
Kategorija: Raziskovalne metode - Wikipedija, prosta enciklopedijaStrani v kategoriji » Raziskovalne metode «. Ta del kategorije vsebuje 3 naslednje strani, od skupno 3. M. Metaanaliza. N. Navidezno nakupovanje. P. Poskusi na  ...
 17  ~ sc-s.siSOCIOLOSKE RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKEslide. TITLE. mcMiniToolbar Handle. HANDLE FOR. SLIDE NOTES WINDOW. ( mcSlideNotesContainer). SLIDE NOTES. SLIDE 100 OF 160. PRESENTATION  ...
 18  -2 ung.si
Metode raziskovanja , argumentiranja in pisanja v humanistiki in Metode raziskovanja , argumentiranja in pisanja v humanistiki in družboslovju. Predmet se izvaja v programu: Podiplomski študijski program Primerjalni študij  ...
 19  +13 google.com
Kvalitativna metodologija, akcijsko in evalvacijsko raziskovanje Arhiv besedil in učnih pripomočkov s področja kvalitativne metodologije, akcijskega in evalvacijskega raziskovanja - dr. Blaž Mesec.
 20  +2 zdravstvena.info
Raziskovanje v zdravstveni negi | Portal za izobraževanje iz Znanost je sistem ugotovitev, ki so nastale kot rezultat znanstvenega raziskovanja ; je dejavnost oz. proces raziskovanja z uporabo znanstvene metode .
 21  -4 fdvjevka.si
Kvalitativne metode raziskovanja v politologiji (Pikalo, Lukšič Kvalitativne metode raziskovanja v politologiji (Pikalo, Lukšič). A lahko nekdo napiše, kako zgleda izpit pri tem predmetu pri Pikalu in A. Lukšiču? Literature je  ...
 22  ~ evajereb.eu4 Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanjaMetodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja . Spoznati: vrste raziskav; raziskovalne metode ; tehnike in instrumente raziskovanja . Vrste raziskav.
 23  ~ bistra.sipriročnik z navodili za izdelavo raziskovalne naloge - ZRS Bistra, Ptujpreko katere se spozna z različnimi metodami raziskovalnega dela. ... Metode morajo biti izvedljive, kar pomeni, da jih lahko raziskovalci z mentorji.
 24  ~ studentski.netKVALITATIVNA METODOLOGIJAMetodološka paradigma vključuje torej raziskovalčev pogled na svet, ki obenem tudi vpliva na izbiro pristopov, metod in tehnik raziskovanja . KVANTITATIVNA  ...
 25  ~ 193.2.74.101KVALITATIVNO RAZISKOVANJE NA PEDAGOŠKEM ... - Domov3.5 Začetki kvalitativnega raziskovanja vzgoje in izobraževanja
 26  ~ parsifal.siRaziskovalne metode - Parsifal SC - tržne raziskaveV podjetju Parsifal SC, d.o.o pri izvajanju tržnih in javnomnenjskih raziskav uporabljamo dve vrsti metod raziskovanja . Kadar gre za raziskavo, ki je usmerjena  ...
 27  +51 unm.si
1. Naslov učne enote / predmeta Metode raziskovanja 1.b Naslov Metode raziskovanja . 1.b Naslov učne enote / predmeta v angleškem jeziku. Research methods. 2. Koda enote. 3. Število ECTS kreditov. 6. 4. Kontaktne ure.
 28  ~ jjamsek.net1 OBLIKOVANJE DIPLOMSKE NALOGE - Janez JamšekPredvidene metode raziskovanja . Opredelite vrsto raziskave in navedete uporabljene raziskovalne metode. Opredelite, ali je raziskava deskriptivna,  ...
 29  ~ musek.siMetode raziskovanja - musek.simetodološki temelji. ○ metode razlaganja. ○ metode ocenjevanja. ○ metode raziskovanja . ○ Potek in etika psihološkega dela in raziskovanja  ...
 30  ~ dmslo.siRaziskovanje zadovoljstva zaposlenih na osnovi koncepta ... - DmsPredvidene metode raziskovanja . ... Teorije in metode merjenja zadovoljstva dovoljstva .... Izkušnje iz dosedanjega raziskovanja zadovoljstva zaposlenih .
 31  ~ pravnica.netStatistične metode družboslovnega raziskovanja :: Pravnica.netStatistične metode družboslovnega raziskovanja . 4 tem • Stran 1 od 1. Razglas: Odgovori: Ogledi: Zadnji prispevek. Posodobitev Pravnica.net
 32  ~ institute-ibis.siOdpriKakšne metode in tehnike uporablja pedagogika ... in začasna, vendar bolj zanesljiva kot zdravorazumska sklepanja brez sistematičnega raziskovanja . 2.
 33  +9 fdv.si
DRUОBOSLOVNO RAZISKOVANJE - Knjigarna FDVRAGIN, Charles C. RAGDružboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode / ... DruПboslovno raziskovanje in drugi naгini prikazovanja. druПbenega   ...
 34  -16 pedagogika-andragogika.com
Pedagogika in andragogika - Izbrane metode raziskovanja - E andOddelek za pedagogiko in andragogiko - Univerza v Ljubljani - Predmet - Izbrane metode raziskovanja - E and.
 35  -12 mojforum.si
Poglej temo - Metode raziskovanja :: Forum podiplomskih študentov EPFObjavljeno: 28 Okt 2007 11:21 Naslov sporočila: Metode raziskovanja , Odgovori s citatom. Lep pozdrav! Torej prva predavanja (26.10. in 27.10.) so za nami  ...
 36  +64 ukm.si
kvalitativne metode raziskovanja vedenja porabnikov - Prva stranSte na naslovu dkum.ukm.si, ki je testno spletno mesto, ne zajema vseh podatkov in nima datotek gradiv. Produkcijska spletna stran se nahaja na naslovu  ...
 37  ~ mobisux.com
Metode raziskovanja - vrste - MobisuxZa potrebe diplomske naloge moram v prvem poglavju v enem odstavku navesti, metode raziskovanja , ki jih bom uporabil v diplomski nalogi.
 38  +62 termania.net
metoda pedagoškega raziskovanja (Terminološki slovar vzgoje in Metoda pedagoškega raziskovanja je pot, po kateri želimo nekaj raziskati. Je splošen način organiziranja raziskovanja nekega problema. Metode pedagoškega  ...
 39  ~ vs-nm.siRAZISKOVALNO DELO V ZDRAVSTVENI NEGI Učno gradivoizumi novo tehniko, metodo ali zamisel, ki se ukvarja z določeno vrsto problema. Tretji tip rezultatov, ki izhaja iz temeljnega raziskovanja , imenujemo refleksija.
 40  -6 fm-kp.si
Osnove raziskovanja v managementuMonika Tratnik · Osnove raziskovanja v managementu ... Katera metoda je najprimernejša  ... Pristopi, metode in tehnike raziskovanja v managementu  .
 41  ~ oblikovanje-diplom.euFakulteta za komercialne in poslovne vede - Oblikovanje-diplom.eu5.1 Metode raziskovanja . ... 5.2 Vrste raziskovanja . ..... analiza raziskovanja, vrednotenje hipotez, sklepi in zaključek (sodelovanje mentorja), pisanje zahvale   ...
 42  -2 turistica.si
UP FTŠ Portorož - Turistica - • View topic - Irena Weber Prvi teden v aprilu 2010 bo kolegica Irena Weber predavala o kvalitativnih metodah raziskovanja . Tudi o tem predavanju boste natančneje  ...
 43  +57 izum.si
Metode raziskovanja v upravi - COBISS/OPAC - IZUMIskali ste: (BI=PMB11T Metode raziskovanja v upravi) IN Izbor zapisov=vse gradivo (tudi ... Devjak, Srečko, Matematične metode v managementu, Statistika, type  ...
 45  +24 amazon.co.uk
Metode druzboslovnega raziskovanja : Amazon.co.uk: Niko Tos: BooksMetode druzboslovnega raziskovanja : Amazon.co.uk: Niko Tos: Books.
 46  ~ drustvo-informatika.siPrimerjava uporabe kvalitativne in kvantitativne metode v raziskavi o V prispevku primerjamo uporabno vrednost in komplementarnost kvalitativnega raziskovanja z metodo fokus skupine in kvantitativnega raziskovanja z anketo.
 47  ~ svarog.siMetode in tehnike dela, ki jih biologi uporabljajo pri svojem delu2, Primer: reševanje znanstveno- raziskovalnega vprašanja, 11, 2. naloga. 3, Uvod v metode in tehnike dela, ki jih biologi uporabljajo pri svojem delu, 12  ...
 48  ~ primorski-tp.siRAZISKOVALNA NALOGA – KJE ZAČETI IN KAKO KONČATIRaziskovanje vsakega od nas se je začelo s prvim vdihom ob rojstvu in od takrat zavedno ali nezavedno ... Katere metode raziskovanja je uporabil? Katere.
 49  -8 flickr.com
SDUTSJ - Kvalitativne metode raziskovanja | Flickr - Photo Sharing!SasaSi's photostream (779) · Planica ski jump · SDUTSJ - Kvalitativne metode raziskovanja · Mirror, mirror on the wall · big dreams sk8 park  ...
 50  +4 prezi.com
Raziskovalne metode in tehnike v pedagoški psihologiji by Masa Raziskovalne metode v psihologiji = splošen način organizacije pri raziskovanju problema. = postopek v določeni fazi raziskovanja problema.