Please wait for loading...pogodbe o zaposlitvi

keyword competition rating: 4.5 / 5.0

/
 1  ~ rfr.siRFR - Pogodba o zaposlitvi za nedoločen časNa podlagi 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1,UL RS 21/13) in Kolektivne pogodbe (KP). skleneta delodajalec_______________________, davčna  ...
 2  +1 gov.si
Pogodba o zaposlitvi za določen čas | Ministrstvo za delo, družino in Za katere pogodbe se uporabljajo določbe 79. člena ZDR-1 glede upravičenosti do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas?
 3  ~ pogodba-pogodbe.infoVzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas | Pogodba Pogodbe Na podlagi 10., 15. in 20. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. št. 42/02, 103/ 07), v skladu s Kolektivno pogodbo o načinu usklajevanja plač, povračilu  ...
 4  -2 informiran.si
e-obrazec 903 - Pogodba o zaposlitvi - Informiran.siDelodajalec mora delavcu praviloma 3 dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi izročiti njen PISEN PREDLOG (OBVESTILO o predložitvi pisnega  ...
 5  ~ perklik.siseznam vzorcev - PerKlikIndividualna pogodba o zaposlitvi se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih lahko sklepa s poslovodnimi osebami ali prokuristom. Pogodba ponuja možnost   ...
 6  +6 mojazaposlitev.si
Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi | mojaZaposlitev.siObvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi . HR nasveti. Vsako delovno razmerje se začne s pogodbo o zaposlitvi , ki mora biti podpisana iz strani  ...
 7  ~ zdops.siVzorci pogodb , Ostalo - zdopsVzorci pogodb , 11.10.2013, Žužkovi dnevi, Izola, 26.11.2013, Usposabljanje, Ljubljana, 16. in 17.12 2013, Študijski obisk, München - Nemčija ... Poročilo o delu  ...
 8  ~ cnvos.siOblike zaposlovanja v NVO | Zavod Center za informiranje ... - CNVOSV prispevku najdete osnovne informacije o naslednjih oblikah zaposlovanja v NVO: pogodba o zaposlitvi , delo preko podjemne ali avtorske pogodbe,  ...
 9  +32 uni-lj.si
Pogodbe o zaposlitvi na področju raziskovalnega dela za določen časPREDLOG ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI NA PODROČJU RAZISKOVALNEGA DELA ZA DOLOČEN ČAS. 1. PREDLOG UREDITVE DELOVNEGA  ...
 10  ~ mra.siObrazec št. 4: Pogodba o zaposlitvi - Mariborska razvojna agencijaObrazec št. 4: Pogodba o zaposlitvi . Na podlagi: - 54. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.21/2013, v nadaljevanju: ZDR-1),. - šestega odstavka   ...
 11  ~ kado.sivzorec pogodbe | Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatveV redu Več o piškotkih. prosimo .... Razlika med podjemno pogodbo in pogodbo o začasnem ali občasnem delu upokojenca Zakleni Arhiv · Povračilo za  ...
 12  ~ rc-nm.siVzorec pogodbe o zaposlitvi - Razvojni center Novo mestoObrazec št. 4: Pogodba o zaposlitvi . V skladu z 9., 22., 29. In 52. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002) in Zakona o spremembah in  ...
 13  ~ mladipodjetnik.si
Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju ... - Mladipodjetnik.siZaposlitev v lastni družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju oziroma podjemne pogodbe? Katera pogodba je za  ...
 14  -5 racunovodja.com
Vzorec pogodbe o zaposlitvi - Računovodja.comSKLENITEV ASIGNACIJSKE POGODBE ... Rubrika Pravo, sodna praksa, vzorci pogodb posljiprijatelju Pošljite ... Vzorec pogodbe o zaposlitvi   ...
 15  -7 wikipedia.org
Pogodba o zaposlitvi - Wikipedija, prosta enciklopedijaPogodba o zaposlitvi je pravni akt, ki ga skleneta delavec in delodajalec in je opredeljena ... Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen ali nedoločen čas.
 16  ~ proznamladina.siZaposlitev za nedoločen čas | prožna mladinaPogodba o zaposlitvi se načeloma vedno sklepa za nedoločen čas. Za določen čas naj bi se izvajala le v določenih pogojih, ki si jih lahko prebereš na strani  ...
 17  +35 zdruzenje-manager.si
VZOREC POGODBA O ZAPOSLITVI (za predsednika uprave) 1bi zanje zvedela nepooblaščena oseba,. ZGD: ob sklenitvi te pogodbe veljaven zakon o gospodarskih družbah. 2. člen. Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata,   ...
 18  -2 vzu.si
POGODBA O ZAPOSLITVI DELAVCAPogodbo o zaposlitvi sta v skladu z veljavnimi predpisi in ob upoštevanju kolektivne pogodbe za. ter glede na sklep delodajalca o izbiri kandidata številka.
 19  -2 zakonodaja.com
51. člen ZDR: Suspenz pogodbe o zaposlitvi (Zakon o delovnih Zakon o delovnih razmerjih - ZDR, Del: II, Podpoglavje: 9, Člen: 51, Naziv: suspenz pogodbe o zaposlitvi .
 20  ~ pravno-davcno-svetovanje-jkgroup.siPrenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom (sporazum o Sporazum med delavcem in delodajalcem o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ima za podjetja številne prednosti.
 21  -15 data.si
Obvezna odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen V primeru nepretrganega nadaljevanja z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavcu pripada odpravnina  ...
 22  -2 uni-mb.si
uporaba splošnih pravil civilnega prava pri sklenitvi pogodbe o Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi , ki jo podrobno ureja Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju  ...
 23  +7 over.net
obrazec pogodbe o zaposlitvi :: Računovodstvo :: MedOverNet (Tema Ima mogoče kdo obrazec pogodbe za zaposlitev za nedoločen čas ? Mogoče link? Hvala. (MedOverNet::Računovodstvo::obrazec pogodbe o   ...
 24  ~ atama.siAtama.si - Nova pogodba o zaposlitviSpoštovani,. v podjetju v katerem sem zaposlena sem se zaposlila lansko leto v začetku julija. Takrat sem podpisala pogodbo za vodjo proizvodnje, razvrstili so  ...
 25  ~ vzorcipogodb.sipogodba o zaposlitvi | Vzorci pogodbDokumenti (322). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 26  +6 uradni-list.si
K R I T E R I J E za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjevKriteriji za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev (v nadaljevanju: kriteriji ) so skupno priporočilo in napotilo delodajalskih organizacij in stanovske  ...
 27  -17 mojedelo.com
Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi - MojeDelo.comPri odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi gre za kombinacijo redne odpovedi veljavne pogodbe o zaposlitvi in ponudbe za sklenitev  ...
 28  ~ ris-dr.siNOVOSTI V POSTOPKIH PRENEHANJA POGODBE O ZAPOSLITVI vrste odpovedi in razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi , - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi , - odpoved iz poslovnih razlogov (kakšni so odpovedni roki po  ...
 29  ~ solis.siPRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE – Pogodbe o zaposlitvi za (ne PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE – Pogodbe o zaposlitvi za (ne)določen čas. Pojasnilo DURS, št. 007-129/2013-2 01-610-06, 13. 6. 2013.
 30  ~ bsc-kranj.siObrazec št. 4: Pogodba o zaposlitvi - BSC4: Pogodba o zaposlitvi . Na podlagi: - 52. člena Zakona o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 42/2002, 79/06-ZZZPB-F, 46/07-odl. US,. 103/07, 45/08-ZArbit in  ...
 31  ~ pavliha.orgRačunovodstvo Pavliha - Prenehanje pogodbe o zaposlitviZakonske določbe iz ZDR ki urejejo odpoved oz. prekinitev pogodbe o zaposlitvi , odpovedni razlogi, vročanje, odpravnina, izredna in redna odpoved.
 32  ~ euraxess.siSuspenz pogodbe o zaposlitvi ob odhodu na delo v tujino - euraxessZakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) 9. SUSPENZ POGODBE 51. člen (suspenz pogodbe o zaposlitvi ) (1) V primerih  ...
 33  ~ moj-odvetnik.siOdpoved pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega ... - moj-odvetnik.siZ uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih -1 (v nadaljevanju: ZDR-1, ki je začel veljati 12.4.2013) je sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas še bolj  ...
 34  ~ sindikat-pergam.siPogosta vprašanja - KSS PergamDelavcu, zaposlenemu v gospodarski družbi grafične dejavnosti, namerava delodajalec izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi . Delavec sprašuje, kdaj mu   ...
 35  ~ ius-optima.comPogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami | Ius OptimaKriteriji za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev pa opredeljujejo poslovodnega delavca kot delavca, ki opravlja naloge  ...
 36  ~ ponudba-obrti.comKako iz poslovnih razlogov odpovedati pogodbo o zaposlitvi ?Delodajalci naj postopek odpovedovanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov uporabijo le v primeru, ko pri njem dejansko obstajajo v zakonu določeni  ...
 37  -11 um.si
SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVISESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI . PODATKI O POGODBENIH STRANKAH Z NAVEDBO NJUNEGA PREBIVALIŠČA OZIROMA SEDEŽA. SESTAVINE  ...
 38  ~ pravnosvetovanje.infoIzredna odpoved pogodbe o zaposlitvi | Pravni nasveti in vzorci Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pomeni odpoved pogodbe brez odpovednega roka. Izredno lahko odpovesta pogodbo tako delavec kot delodajalec,  ...
 39  ~ odskodnina.infoOdpoved delovnega razmerja | Pogosta vprašanja - Odvetniške Odpoved delovnega razmerja opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih. Ta opredeljuje odpoved, pri kateri pogodbo o zaposlitvi odpove katerakoli pogodbena  ...
 40  +43 pravozatelebane.com
Pogodba o zaposlitvi - Pravo za telebanev pogodbo za nedoločen čas Pod določenimi pogoji se za delavca, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi ( pogodba o zaposlitvi ) za določen čas, šteje, da je sklenil  ...
 41  -14 fm-kp.si
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA delovnimi razmerji je Zakon o delovnih razmerjih. Del delovnih razmerij pa je tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi . Živimo v času, ko so prekinitve delovnega  ...
 42  ~ informator.siOdpoved pogodbe o zaposlitvi - računovodski informatorOdpoved pogodbe o zaposlitvi , redna in izredna odpoved delovnega razmerja. Odpovedni rok, zakon o delovnih razmerjih.
 43  ~ bass.sipovzetek - Bass1. SPREMEMBA DELOVNE ZAKONODAJE. 1. Sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi . Skrajšuje se rok za prijavo delavca na prosto  ...
 44  -5 s5.net
1. prenehanje pogodbe o zaposlitviPRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI . I. DEL: SPLOŠNO. 1. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI . 1. 1. NAČINI PRENEHANJA POGODBE O  ...
 45  ~ gvzalozba.siPogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba - GV ZaložbaZ uveljavljanjem zakona o delovnih razmerjih v praksi se postavlja vrsta vprašanj , kako ga pravilno uporabljati. Priročnik je namenjen vsem, ki se srečujete s  ...
 46  +22 podsvojostreho.net
PodSvojoStreho • Poglej temo - Prekinitev delovnega razmerja za Pozdravljeni, Obračam se na vas s pravnim problemom in sicer glede moje pogodbe o zaposlitvi . Imam pogodbo za določen čas in sicer tokrat  ...
 47  ~ svoz.siSodna praksa - razno - pogodbe o zaposlitvi - SVOZSodna praksa str. 1 del III poglavje 9. III Zaposlovanje in kadri maj 2009. Sodna praksa. 1 Pogodba o zaposlitvi . 1 a) Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
 48  +3 sodisce.si
Sodba VIII Ips 195/2012 - Sodstvo Republike SlovenijePogodbe o zaposlitvi , ki je bila že odpovedana in je na podlagi prve odpovedi že prenehala, ni mogoče ponovno odpovedati, ker pogodba, ki se na tak način  ...
 49  ~ hrm-storitve.siPostopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi skozi oči delodajalca - HRMPostopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi je sicer postopek, ki ga večinoma definirajo Zakon o delovnih razmerjih, interni akti podjetja in tudi vsebina pogodbe o  ...