Please wait for loading...preke oor liefde

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 1  ~ gkerkakasia.org.zaRom.13:8 Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê - Gereformeerde Liefde , seker die belangrikste woord in die Bybel. God se hele Wet kan mos in een woord saamgevat word – liefde ! Vanoggend se preek gaan oor die liefde wat ...
 3  ~ gebed.co.zadie verskuilde slang. - Luister as God FluisterHy het buitendien nou hoofpyn gehad en hy was nie in die stemming om sy preek oor Liefde te gaan voorberei nie So besluit hy en sy vrou om 'n endjie te gaan ...
 4  +5 ekerk.org
God laat liefde blom | EkerkSy ma het sy gevoelens dadelik as verliefdheid beskryf, maar oor haar woorde gestruikel toe sy probeer sê wat liefde is en hoe dit anders as ...
 5  ~ ngswartlandnoord.co.zaPreke - Swartland-NoordPreke . Voel vry om die preke in PDF formaat af te laai. Januarie en Februarie - ... Preek : As ons oor die liefde dink, spesifiek die liefde wat God vir ons het, dan ...
 6  ~ gkmagalieskruin.co.zaSo doen liefde … - Magalieskruindaardie liefde waartoe die Here Jesus Sy volgelinge soveel kere opgeroep het; ... is die opskrif van hierdie preke oor hoe ware naasteliefde lyk: So doen liefde .
 7  +1 nhka.org
1 Johannes 4:7-21 Die Liefde verdryf alle vrees.En by dit alles, het ons vanoggend gelees, is God liefde . ... Want die liefde wat God is, en hoe ons soms oor die liefde dink, is nie dieselfde nie.
 9  ~ ngkerkmilnerton.orgBetoon liefde aan ons medemens - Ngkerkmilnerton.orgWaardes Preek 4 Ons betoon liefde medemens (2012).docx. Page 1 of 8 ... Later in die Nuwe Testament gee Jesus ons nuwe insigte oor die liefde teenoor.
 10  ~ nglynnwood.co.zaLiturgie en Preek van 26 Augustus: Lied van die Liefde 1 Kor 13 (STILTE) Na rukkie van stilte sing ons Vonkk 40. SING SITTEND: VONKK 40 ( eerste keer net orrel dan 3x herhaal). LEES gedig oor uitnodiging ...
 11  ~ ngkerkpellissier.co.zaDs Eugene - Geheim van blywende liefde - NG Kerk PellissierLees 1 Kor 13:7Dit [die liefde ] bedek alles,. Die liefde bly stil oor ander se foute, di verduur alles. NLV. Kortom: Die liefde hou aan en aan en ...
 12  ~ coeniecalitz.comPreke met visuele hulpmiddels - Coenie CalitzChristen, Preek , Preke ,Liturgie,Liturgieë,Skakels,Hulpmiddels,Oudio-visueel ... Mat 8:23-27, Jy moet 'n plekkie aan die oorkant hê. ... Joh 15:16-17, Liefde .
 14  ~ teo.co.zaPrediking uit die Rutboek: waar daar liefde is, en deernis, daar ... - TuisAan die ander kant kan ons verhaal verstaan as een van liefde en lojaliteit tussen twee vroue ... Preek : Uit die boek Rut ... Miskien eers 'n bietjie agtergrond oor die boek self, want dit is belangrik vir die verstaan daarvan.
 15  ~ dikaios.org.zaWare liefde (3) - TuisbladOns is nou al sewe Sondae besig om oor die liefde te preek . Ek weet nie hoeveel van julle hier was of het gaan luister of lees wat ek gepreek ...
 16  ~ sinoos.co.zaR9 PreeksketseDie erkenning van God se liefde gaan ook gepaard met die bewustheid dat dit .... Soos wat 'n mens die tien preke lees, kom jy agter dit handel oor niks anders ...
 18  ~ gkeden.co.zaPreke - Gereformeerde Kerk EdenHy preek oor God se hart – soos Johannes baie jare later ook sou doen. God se hart is liefde – liefde vir Sy volk. Hy wil by sy volk teenwoordig wees. Hulle is nie  ...
 19  ~ dagstukkie.co.za2013-02-12 - Blydskap en Dankbaarheid - Ons Dag Se Brood"Hy doen nie genoeg huisbesoek nie; sy preke is te lank; sy preke is ... oor sonde ; hy preek die hele tyd net oor genade en liefde ; sy preke is ...
 20  ~ cpk.co.zaVyf Preeksketse uit Jakobus - Centurion-Wes Presbiteriaanse Kerkliefhet nie – liefhet m et die liefde van die Here nie! .... op so 'n m anier oor die belofte van die Evangelie preek , dat m ense nie m eer die eis van die W et.
 21  ~ witkerk.co.za'n Preek van ds JP Hattingh, Middelburg: "Om jou vrou lief te hê"Die probleem is egter dat almal wat ongemaklik voel oor die opdrag nie die ... En liefde loer nooit oor sy skouer om te sien wie jou liefde raaksien nie, en dit ...
 22  +8 gebedsklub.net
Preek oor 2 THESSALONISENSE - DiePreek oor sermon on 2 THESSALONISENSE. ... 1.1.1 Gunstige tekens: geloof; 1.1.2 liefde ; 1.1.3 volharding. · · 1.2. SEKER TEN OPSIGTE VAN SY ...
 23  -7 vgk.org.za
1Joh 4,16 preek | Ds Jelle Drijfhout1Joh 4,16 preek JJD. Broers en susters, ek wil graag 'n serie preke hou oor liefde en verhoudings. Verhoudings is in ons lewe baie belangrik, ...
 24  ~ toringkerk.co.zaLys van al die preke - ToringkerkMatt 5:38 – 43 Liefde vir die vyand – “Back to the basics” ... Ek vermoed die meeste van ons het al 'n preek of 'n Bybelstudie oor hierdie gedeelte gedoen. Dan.
 25  +4 facebook.com
NAASTE LIEFDE In vandag se dae, waar... - Amen! So se die Here NAASTE LIEFDE In vandag se dae, waar elkeen so besig is met die eie ek , die stig van 'n nuwe kerk, om vir ander te preek oor die vierde gebod, besig om...
 26  ~ ngkconstantia.za.netGELOOF, LIEFDE , HOOP - Constantia“Die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding ... Paulus het dit oor -en- oor beklemtoon dat 'n mens se goeie werke jou nie kan red nie .... Wat in die Skrifgedeelte of preek het vir jou aangespreek.
 29  ~ sonstraal.org.zaPREEK : SONDAG 29 MEI 2011: ANDRIES CILLIERS - SonstraalOor ons besoedelde, vertrapte, uitmekaargeskeurde wêreld hang hierdie woorde : ... En God se liefde is nie net woorde nie, dis nie net 'n abstrakte begrip nie.
 30  ~ ngktableview.blogspot.comNG Kerk Tableview: Preek : 2 Mei 2010Gesels gou in groepe oor die vraag: hoe sien 'n mens dat iemand 'n volgeling ... Dus: die manier hoe julle liefde uitleef is 'n getuienis van my.
 31  ~ ngkerkdrc.co.zapreke - http://www.ngkerkdrc.co.za/jeugOmdat die preke in hierdie bundel saamhang met die "Seisoen van hoop" en die ... Wanneer ons vandag oor liefde gaan nadink, is dit belangrik dat ons onsself ...
 34  ~ deonstr.wordpress.comPreek agtergrond | DiakonosVir Jesus gaan dit nie oor mag nie, al het Hy al die mag in die heelal! In liefde ontledig Hy Homself, verneder Hy Homself, laat vaar Hy alles wat en wie Hy is, ...
 35  ~ ngpreke.blogspot.comNG- Preke Gamtoosvallei: God is vir ons!Wat die Here wel oor en oor vir ons beloof, is dat Hy by ons is. God is vir ons. Niks, heeltemal niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Daarom kan ons ...
 36  ~ jw.orgWat dit beteken om ons naaste lief te hê — Wagtoring—AANLYN Soos ons in die vorige artikel gesien het, behels liefde vir God dat ons aan hom
 37  ~ antipaspretoria.org.zaAntipas Pretoria / Na Bo / E Preke / E SermonsE- Preke is kort en kragtige Bybellering met praktiese lewens toepassings. E1. Lk 12'1-59 ... Amos 3'9-15 - Twee pootjies en 'n stukkie oor .pdf · E54. Mt 7'13-14 ...
 39  ~ lytteltonoos.org.za18Verder het die Here God gesê: “Dit is nie goed dat die mens Preek . Sondag 13 Februarie 2011. Vandag is wêreldhuwelilksdag. Dit is elke ... het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vas geslaap .... liefde . Groot gebod – dis binne die huwelik waar ons leer om die groot gebod na.
 40  ~ indieskriflig.org.zaView the Article - In die skrifligChristelike identiteit: Augustinus oor geloof, hoop en liefde . 1. Inleiding. Wie nadink ... Preke oor die eerste brief van Johannes [In epistulam Joannis ad. Parthos ...
 41  ~ wapadrant.co.zaWapadrant - PrekeAl daardie mooi ideale wat jy vir jou kinders het – al daardie voornemens om goeie gewoontes en maniere aan hulle oor te dra, al daardie ...
 42  ~ preekindeks.netGeskrewe Preke - PreekindeksGepos in Geskrewe Preke ... 'n Man, gedryf deur die liefde van Christus en die liefde en krag van die Evangelie, het met sy sendingreise na die stede van die ...
 43  +15 cloversites.com
E43. Jh 3'16 - Liefde sonder weerga.pdf - CloverEn as mens kyk hoe hy oor liefde praat, sien jy dat ... Meeste mense, as hulle oor hierdie vers en sy .... E- preke vantevore uitgestuur, is te kry op bg. webwerf.
 44  ~ attiesnel.comAAN SY LIEFDE IS DAAR GEEN EINDE NIE | Attie se koffietafel.Aan die een kant berei ek voor vir Sondag-oggend se heerlike preek oor Jesus se opstanding en aan die ander kant berei ek voor vir ...
 45  ~ impetus.co.za'n Bloudruk vir pa-wees - PrekeKom terug oor so paar maande, dan sien ons. So paar ... My ervaring as 'n pa het my twee geestelike begrippe van liefde geleer: 1. Wat dit ...
 46  ~ 2tim316-afr.blogspot.comJou Geloof, 2 Tim 3:16 - Wat glo jy?: Geestelike Droogte in die Kerk Wanneer laas het jy 'n preek oor opoffering en diensbaarheid vir God gehoor? ... Die afgewaterde en gedeeltelike moderne evangelie wat net op liefde fokus en ...
 48  ~ parowvallei.co.za40 Dae: Preek 3. Ek en jy is geskep vir God se behae!Preke 40 Dae: Preek 3. Ek en jy is ... Hy glimlag van oor tot oor om vir ons te kyk. Meeste v.d. tyd ... AANBIDDING is my reaksie op God se liefde .
 49  ~ ekkedink.wordpress.com4 Waarhede vir die huwelik | ekke dinkPreke Subpages »; 3 Chairs Series – Bruce Wilkenson · Morele verval ... Oor die jare het ek 4 waarhede oor die huwelik geleer wat ek graag vandag wil deel. ... alhoewel dit van nature kom, is daar 'n opdrag kant aan liefde binne die huwelik.
 50  ~ ngkmiederpark.co.zaHet die Heilige Gees beheer oor jou hele lewe? - Welkom by NG dieselfde passie en liefde wat Jesus vir God gehad het, in ons oordra. Hy het die .... Hy het openlik in die strate van Jerusalem begin preek . Hy het voor die.
 51  +3 net-burst.net
Jy is vir God spesiaal - Net-burst.NetErvaar die hoop, vrede, blydskap en liefde met die wete dat jy 'n spesiaal
 52  ~ sagemeente.comSA Gemeente : PrekeLonden > Meer oor ons > Preke . Main Line. Links-Bo2. Regs-Bo2. preekreekse. Volledige preke argief ... LIEFDE OP KLIP. Die Tien Gebooie. 40 DAYS IN THE ...
 53  ~ gkkrokodilrivier.co.za1Joh. 4:8 God se liefde is ons fondament van geloofsekerheidOor familie en gesinbande het nie een van ons ʼn sê of ʼn keuse nie. Ek en jy
 54  +36 ngkraggakamma.co.za
Woordbediening - NG Kerk Kraggakamma'n Verskeidenheid preke op audio CD kan by die kerkkantoor bestel word.
 55  ~ enigstetroos.orgPreek - AH BogaardsOmdat 40 Days of Purpose gaan oor die Koninkryk van God, is dit groter as enige ... Warren glo met ander woorde: " Liefde " en "eenheid" moet heers oor  ...
 56  ~ gkbellville.orgPreke Romeine 8:14-16Uit haarself was sy nie in staat om tot hierdie nuwe lewensbestaan oor te gaan nie. .... Ons praat met mekaar oor die groot dade van God en oor Sy liefde vir ons.
 57  ~ foi-vie.org.zaPreek oor MatteusDie idee van liefde wat aan sy persoon gewoonlik geassossieer word, het dan ... die nalatigheid van die kerke om oor die Wet suiwer te praat en te preek nie.
 58  ~ gkwp.co.zaPreke - Gereformeerde Kerk WierdaparkToerusting by die aandbyeenkoms oor `n Bybelse lewens en wêreldbeskouing. Sessie 7. .... Hierdie Psalm omskryf dat God liefde is op `n besondere manier.).
 59  ~ cjbf.co.zaProf GPL van der Linde Maak julle roeping en verkiesing vas - CJBFalleen is al die moeite werd om 'n serie van 24 preke oor die geskiedenis van die