Please wait for loading...sairasloma palkka

keyword competition rating: 1.5 / 5.0

/
 1  ~ kela.fi
Sairauspäiväraha - kela.fiJos työnantajan maksama sairausajan palkka päivää kohti on pienempi kuin päiväraha, Kela maksaa palkan ja päivärahan erotuksen työntekijälle.
 2  +1 erto.fi
Sairausajan palkka > TYÖSUHDEOPAS > ERTOLaskusääntö ei muutu kesken sairausloman , vaikka työsuhde sairausloman kuluessa tulisikin jatkuneeksi kuukauden. Sairausajan palkka määräytyy sen palkan  ...
 3  ~ ytk-yhdistys.fiYTK yhdistys - Sairausajan palkkaSairausajan palkka . Sairausajan palkka . Työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan ... Sairausajan palkan määrä. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on  ...
 4  ~ tyosuojelu.fi
Työsuojeluhallinto / PalkanmaksuVähimmäispalkka | Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa | Sairausajan palkka | Vuosilomapalkka | Palkka maksettava pankkitilille ...
 5  ~ tyoelamaan.fiTyöelämään.fi - SairauslomaSairausloma . Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan . Työsopimuslain mukaan ...
 6  ~ paljonkopalkka.comKuinka paljon palkkaa?: Sairausloman palkkaLain mukaan (TSL 2:11) sairausloman palkka maksetaan jos työsuhde on kestänyt yli kuukauden (jos alle niin 50 %). Sairausloman palkka maksetaan ...
 7  +3 vauva.fi
Palkasta oli vähennetty sairasloma . Onko ihan ok?? - Aihe vapaa Sairaslomasta mulla on lääkärintodistus, jonka toimitin esimiehelle. Nyt oli miinustettu 200e palkasta sairasloman takia. Onko ihan laillista?
 8  +1 pam.fi
Palvelualojen ammattiliitto - Sairastuminen - PAMSairasajan palkka . Työsopimuslain mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan .
 9  -1 esimiesliitto.com
Sairausajan palkka - Kaupanalan esimiesliitto KEY ry16. maaliskuu 2012 ... Sairausajan palkka maksetaan, jos työntekijä on sairauden tai tapaturman ... Myös sairasloma törttöilyn perään on melko yleinen ilmiö.
 10  +10 plaza.fi
Sairaslomalta täysi palkka ? - Plaza keskustelut – PlazaKysymys sairaslomasta . Jos minulta leikataan jalka, ja joudun olemaan sairaslomalla 6-8 viikkoa, niin saanko täyden palkan tuolta ajalta?
 11  +1 chamber.fi
Sairauspoissaolot ja palkanmaksuvelvollisuusTyöntekijälle myönnetään sairaslomaa tervehtymistä varten. ... riittävänä selvityksenä hänen sairausajan palkkaan oikeuttavasta työkyvyttömyydestään.
 12  +13 jhl.fi
Sairauslomat ja työkyvyttömyys kunta-alalla | JHLKVTES:n mukaan sairausloma myönnetään lääkärintodistuksessa mainituksi ajaksi tai ... Sairauslomat, sairausajan palkka , työkyvyttömyys (KVTES 2014-2016 ).
 13  +1 nettilaki.com
Sairausajan palkka on työntekijän oikeus - Nettilaki.comTyöntekijä, joka sairautensa tai vamman vuoksi joutuu olemaan töistä poissa, on oikeutettu saamaan sairausajaltaan palkkaa . Tämä tarkoittaa käytännössä ...
 14  +1 suomi24.fi
Sairausloman palkka ? - Sairausvakuutus - Suomi24Edellytyksenä sairausajan palkan saamiselle on, että palvelussuhde ... sairausloman ajalta varsinainen palkka 14 kalenteripäivän ajalta, jonka
 15  +15 tek.fi
Oikeus sairauslomaan ja sairausajan palkkaan ? - TEKoikeus sairausajan palkkaan ? Kysymykset sairauslomasta ja sairausajan palkan maksamisesta ovat joskus visaisia. Työntekijällä on oike- us sairauslomaan, mi ...
 16  -3 smkj.fi
Sairausajan palkka | Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJTyösopimuslaissa säädetään työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan . Sairausajan palkkaan on oikeus työntekijällä, joka on sairauden tai ...
 17  +25 ebm-guidelines.com
Lääkärintodistus ja sairausajan palkan maksuvelvollisuus (4/04 Työntekijöiden sairastumisia on totuttu pitämään pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa sekä työnantajien että julkisen vallan vastuupiiriin kuuluvana ...
 18  +6 laki24.fi
Työnantaja ilmoitti ettei maksa minulle palkkaa sairasloman ajalta Työnantaja ilmoitti ettei maksa minulle palkkaa sairasloman ajalta. Kävin hakemassa 2 viikon sairasloman , jonka koodiksi tuli F43.0.
 19  ~ tuntitohtori.fiSairausajan palkka työtapaturmatapauksissa « Tuntitohtori19. heinäkuu 2011 ... Mikäli työnantaja maksaa työntekijälle sairausajan palkan , on työnantajalla ... Jos palkkaa ei makseta tai maksettava palkka on pienempi kuin ...
 20  +33 tehy.fi
Edunvalvonnan usein kysytyt kysymykset - TehyVarsinainen palkka , tuntipalkka, päiväpalkka, osa-aikaisen palkka . Perhevapaat. ... Voiko työnantaja ilmoittaa, ettei maksa palkkaa sairausloman ajalta?
 21  +29 sak.fi
Sairausajan palkka - SAKSairausajan palkasta on sovittu tarkemmin työ- ja virkaehtosopimuksissa. Sopimuksissa kerrotaan myös, milloin työntekijän täytyy esittää lääkärintodistus ...
 22  ~ ao51.comSairausajan palkka | ao51Sairausajan palkka ja muut sairausaikaa liittyvät kysymykset. Sairausajanpalkka maksetaan sairausloman yhteydessä jos sairausloman syy sitä edellyttää.
 23  ~ pardia.fiSairasloma ja kuntoutus Palkansaajajärjestö PardiaValtion virkamiehelle maksetaan sairasajan palkka vähentämättömänä enintään 60 virkavapauspäivältä kalenterivuodessa. Jos sairaudesta johtuvien ...
 24  -8 finlex.fi
FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 26.1.2001/55Maksettuaan työntekijälle sairausajan palkan työnantajalla on vastaavalta ajalta oikeus saada työntekijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain ...
 25  +1 kaksplus.fi
Mitäihmettä? Työnantaja hakee kelasta korvauksia, vaikka en saa Miten helkutissa se voi olla mahdollista, koska en todellakaan saa sairauslomani ajalta palkkaa ? ..kyseessä pidempi sairausloma .
 26  +74 superliitto.fi
Sairausloma - SuPerVuosiloma · Hoitovapaa · Tilapäinen hoitovapaa · Vuorotteluvapaa · Opintovapaa · Sairausloma · Usein kysyttyä vuosilomasta · Eläkkeet · Tasapuolinen kohtelu ...
 27  ~ apta.fiSairausajan palkka | Apteekkien TyönantajaliittoFarmaseuttimme oli sairaana viime viikonloppuna, jolloin hänelle oli merkitty työvuorot lauantaille ja sunnuntaille. Maksetaanko sairausajan palkassa jotain lisiä ...
 28  -1 talentia.fi
Palkkaopas - TalentiaPalkka maksetaan täytenä myös vuosilo- man ja siltä sairausloman ajalta, joka kunkin työehtosopimuksen mukaan on määrätty palkalliseksi.
 29  +2 teamliitto.fi
Sairausajan palkka - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ryTyösopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus täyteen palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä silloin, kun työsuhde on jatkunut ...
 30  ~ takaisintoimeen.fiTakaisin toimeen - Sairausajan palkkaJos käyt töissä, kun sairastut tai tulet tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi, sinulla on oikeus sairausajan palkkaan . Tämä oikeus perustuu työsopimuslakiin.
 31  +3 metalliliitto.fi
Työehtosopimus - Metalliliitto.fiMetallityöväen liitto solmii kahdeksan työehtosopimusta, joissa sovitaan kunkin alan vähimmäistyöehdot: palkka , jota vähintään pitää maksaa, ylityökorvaukset, ...
 32  ~ metalli81yhteistyonryhma.netTES/ TSL / Kela tulkintoja | Metalli81YhteistyonryhmaTSL / TES / Kela tulkintoja ja määräyksiä sairausajan palkasta ja sv-päivärahasta ... Palkka määräytyy tällä perusteella koko sairausloman ajan, vaikka työsuhde ...
 33  ~ silikonit.infoSairasloman palkka ? - Silikonit.infoHei, Ootteko saaneet leikkauksen sairaslomasta palkan? Millä koodilla teille on sairasloma kirjoitettu? - 1/1.
 34  -17 tem.fi
Työsopimuslaki - Työ- ja elinkeinoministeriö25. maaliskuu 2013 ... Työntekijän oikeus palkkaan työnteon estyessä ......................................... ..... Osa- aikaisen sairausloman tarkoituksena on tukea työntekijän pysy-.
 35  +19 uralehti.fi
Sairausloma – palkallinen vai palkaton? | UraPääsääntöisesti työntekijälle maksetaan sairausajan palkka , kun ... Koodin mukaan sairausloma hyväksytään palkallisena tai palkattomana.
 36  ~ kvtes.fiKvtes.fi - KVTES 2014-2016 - Viimeisimmät kysymyksetLisätyön palkka ja sairausloma . 0 vastausta Lähetetty aihealueelle ... 1 vastaus Lähetetty aihealueelle Palkka , kysyjänä kipeä, 2 days ago. 64 lukukertaa.
 37  -1 hoitajat.net
määräaikainen työsuhde+ sairasloma - Hoitajat.netMeillä on työehtosopinuksena Kunnallinen yleinen työehtosopimus. Sen mukaan sairasloma -ajan palkan saa jos työsuhde on kestänyt 60 vrk, ...
 38  ~ jytyliitto.fiLennu Luottamusmiehen kysymyspalsta - JytyValitettavasti tässä tapauksessa työantaja ei joudu maksamaan sinulle palkkaa sairausloman ajalta. Työnantaja on palkanmaksuvelvollinen vain sairaudesta, ...
 39  +17 evl.fi
Osa III, Virkavapaudet ja työvapaat sekä eräät virantoimitusajan ja Sairausajan palkka maksetaan sanamuodon mukaisesti niissäkin tilanteissa, joissa sairausloma jatkuu keskeytyksittä vuoden vaihteen "yli" seuraavan ...
 40  ~ vuosilomaopas.fiTyökyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja sen aikana (25 §)Siltä osin, kun vuosiloma siirretään, työntekijä on sairauslomalla ja työnantaja maksaa sairausajan palkkaa sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.
 41  ~ sovellex.fi4. Sairausloma – Sovellex wikiSairausloma . Sovellex wiki. Loikkaa: valikkoon, hakuun. Haettu osoitteesta
 42  +37 yrittajat.fi
Sairastuminen vuosiloman aikana - Vuosilomalaki - Vuosiloma Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja maksaa sairauspäiviltä sairausajan palkkaa työsopimuslain ja työehtosopimusten säännösten ...
 43  +58 slideshare.net
Vuosiloma, sairausloma ja muita vapaita 14.1.2014 - SlideShareSAIRAUSLOMA • Sairausajan palkallisuus edellyttää, että – Työsuhde on ... Moni työnantaja ei haluaisi maksaa sairausajan palkkaa esim.
 44  -7 vm.fi
Valtion virka- ja työehdot 2012 - 2014 - Valtiovarainministeriö16. maaliskuu 2012 ... Palkkoja korotetaan 1.3.2012 lukien yleiskorotuksella, jonka ...... san kuukauden kuluessa sairausloman alkamisesta hakenut valtion palve-.
 45  ~ tyomarkkina-avain.fiSairausajan palkka - Tyomarkkina-avain.fiPalkka . Palkka on vastine tehdystä työstä. Vastine voi olla rahan lisäksi vaikkapa asunto- tai autoetu. Palkan osia voivat olla aikaan, tehtävien vaativuuteen, ...
 46  +5 akava.fi
Palkat - AkavaVähintään kuukauden kestäneessä työsuhteessa sairausajan palkka on täysi palkka yhdeksän arkipäivän ajan, jonka jälkeen alkaa oikeus sairausvakuutuslain ...
 47  ~ vuokratyoopas.fiSairastuminen - VuokratyöopasOikeus sairausajan palkkaan määräytyy työsopimuslain ja työhön sovellettavan ... palkan 1.–15.6. Työntekijän sairasloman ajan työtä tekee toinen työntekijä.
 48  ~ selry.fiJäsenedut - Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL rySEL hoitaa jäsentensä edunvalvontaa ja neuvottelee alan työnantajaliiton kanssa valtakunnalliset työehtosopimukset, joissa määritellään palkkasi ja muiden ...
 49  -10 sosiaaliportti.fi
Henkilökohtainen avustaja ja työlainsäädäntö - SosiaaliporttiPalkat ja muut maksut. Henkilökohtaisen avustajan työaika. Työsuojelu ja työterveyshuolto. Sairausloma ja sijaisen palkkaus. Avustajan vuosiloma. Avustajan ...