Please wait for loading...sairasloma palkka

keyword competition rating: 1.0 / 5.0

/
 1  ~ kela.fi
Sairauspäiväraha - kela.fiJos työnantajan maksama sairausajan palkka päivää kohti on pienempi kuin päiväraha, Kela maksaa palkan ja päivärahan erotuksen työntekijälle.
 2  ~ ytk-yhdistys.fiYTK yhdistys - Sairausajan palkkaSairausajan palkka . Työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan ... Sairausajan palkan määrä. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada ...
 3  -1 erto.fi
Sairausajan palkka > TYÖSUHDEOPAS > ERTOLaskusääntö ei muutu kesken sairausloman , vaikka työsuhde sairausloman kuluessa tulisikin jatkuneeksi kuukauden. Sairausajan palkka  ...
 4  ~ tyoelamaan.fiSairausloma - TyöelämäänSinulla oikeus sairausajan palkkaan . Työnantaja maksaa sairausajan palkan kymmeneltä päivältä (sairastumispäivä + yhdeksän arkipäivää). Yli kuukauden ...
 5  -1 tyosuojelu.fi
Työsuojeluhallinto / PalkanmaksuVähimmäispalkka | Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa | Sairausajan palkka | Vuosilomapalkka | Palkka maksettava pankkitilille ...
 6  +1 vauva.fi
Palkasta oli vähennetty sairasloma . Onko ihan ok?? - Aihe vapaa Sairaslomasta mulla on lääkärintodistus, jonka toimitin esimiehelle. Nyt oli miinustettu 200e palkasta sairasloman takia. Onko ihan laillista?
 7  +19 superliitto.fi
Sairausloma - SuPerTyöntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan , jos hän on aiheuttanut ... Sairausloman ajalta ei makseta palkkaa sen jälkeen, kun sairauslomaa on ...
 8  ~ pam.fi
Palvelualojen ammattiliitto - Sairastuminen - PAMSairasajan palkka . Työsopimuslain mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan .
 9  ~ paljonkopalkka.comKuinka paljon palkkaa?: Sairausloman palkkaLain mukaan (TSL 2:11) sairausloman palkka maksetaan jos työsuhde on kestänyt yli kuukauden (jos alle niin 50 %). Sairausloman palkka maksetaan ...
 10  +5 tek.fi
Oikeus sairauslomaan ja sairausajan palkkaan ? - TEKoikeus sairausajan palkkaan ? Kysymykset sairauslomasta ja sairausajan palkan maksamisesta ovat joskus visaisia. Työntekijällä on oike- us sairauslomaan, mi ...
 11  -2 esimiesliitto.com
Sairausajan palkka - Kaupanalan esimiesliitto KEY ry16. maaliskuu 2012 ... Sairausajan palkka maksetaan, jos työntekijä on sairauden tai tapaturman ... Myös sairasloma törttöilyn perään on melko yleinen ilmiö.
 12  ~ jhl.fi
Sairauslomat ja työkyvyttömyys kunta-alalla | JHLKVTES:n mukaan sairausloma myönnetään lääkärintodistuksessa mainituksi ajaksi tai ... Sairauslomat, sairausajan palkka , työkyvyttömyys (KVTES 2014-2016 ).
 13  -3 plaza.fi
Sairaslomalta täysi palkka ? - Plaza keskustelut – PlazaKysymys sairaslomasta . Jos minulta leikataan jalka, ja joudun olemaan sairaslomalla 6-8 viikkoa, niin saanko täyden palkan tuolta ajalta? Töissä käytetään ...
 14  +3 ebm-guidelines.com
Lääkärintodistus ja sairausajan palkan maksuvelvollisuus (4/04 Lääkärintodistus ja sairausajan palkan maksuvelvollisuus. Työterveyslääkäri. 2004;22(4):498-501. Seppo Koskinen. Oikeus sairaslomaan ; Oikeus sairausajan  ...
 15  +1 smkj.fi
Sairausajan palkka | Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJTyösopimuslaissa säädetään työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan . Sairausajan palkkaan on oikeus työntekijällä, joka on sairauden tai ...
 16  -3 nettilaki.com
Sairausajan palkka on työntekijän oikeus - Nettilaki.comTyöntekijä, joka sairautensa tai vamman vuoksi joutuu olemaan töistä poissa, on oikeutettu saamaan sairausajaltaan palkkaa . Tämä tarkoittaa käytännössä ...
 17  -6 chamber.fi
Sairauspoissaolot ja palkanmaksuvelvollisuusTyöntekijälle myönnetään sairaslomaa tervehtymistä varten. ... riittävänä selvityksenä hänen sairausajan palkkaan oikeuttavasta työkyvyttömyydestään.
 18  -4 suomi24.fi
Sairausloman palkka ? - Sairausvakuutus - Suomi24Sairausloman palkka ? 6 Vastausta 9 256 Lukukertaa. Tilaa palstan RSS-syöte; Aloita uusi keskustelu; Poista kirosanafiltteri käytöstä.
 19  ~ ao51.comSairausajan palkka | ao51Sairausajan palkka ja muut sairausaikaa liittyvät kysymykset. Sairausajanpalkka maksetaan sairausloman yhteydessä jos sairausloman syy sitä edellyttää.
 20  -2 laki24.fi
Työnantaja ilmoitti ettei maksa minulle palkkaa sairasloman ajalta Työnantaja ilmoitti ettei maksa minulle palkkaa sairasloman ajalta. Kävin hakemassa 2 viikon sairasloman , jonka koodiksi tuli F43.0.
 21  ~ kvtes.fiKvtes.fi - KVTES 2014-2016 - SairauslomaOlen nyt sairauslomalla 8 viikkoa. Käsittääkseni saan tältä ajalta palkan normaalisti? (Olen ollut työssä lähes 10 vuotta). Mutta miten sitten jos sairastun vaikka ...
 22  -1 sak.fi
Sairausajan palkka - SAKSairausajan palkasta on sovittu tarkemmin työ- ja virkaehtosopimuksissa. Sopimuksissa kerrotaan myös, milloin työntekijän täytyy esittää lääkärintodistus ...
 23  ~ tuntitohtori.fiSairausajan palkka työtapaturmatapauksissa « Tuntitohtori19. heinäkuu 2011 ... Kuinka työntekijälle maksetaan sairausajan palkka kun kyseessä on työtapaturma? Maksetaanko tapaturmasta lainkaan palkkaa / vaikuttaako ...
 24  ~ pardia.fiSairasloma ja kuntoutus Palkansaajajärjestö PardiaTyöttömyysturva · Vuorotteluvapaa · Koulutuksen tukeminen · Sairasloma ja kuntoutus · Lapsen syntymä ja hoito · Eläkkeet · Eläkeuudistus2017 ...
 25  -5 tehy.fi
Edunvalvonnan usein kysytyt kysymykset - TehyVarsinainen palkka , tuntipalkka, päiväpalkka, osa-aikaisen palkka . Perhevapaat. ... Voiko työnantaja ilmoittaa, ettei maksa palkkaa sairausloman ajalta?
 26  +46 kuntatyonantajat.fi
112 - KVTES 2014-2016Sairausajan palkan maksaminen edellyttää, että virantoimi-. tus tai työsuhde on ... A:n sairausloma on lääkärintodistuksen perusteella myön-. netty ajalle 10.6. –.
 27  ~ apta.fiSairausajan palkka | Apteekkien TyönantajaliittoFarmaseuttimme oli sairaana viime viikonloppuna, jolloin hänelle oli merkitty työvuorot lauantaille ja sunnuntaille. Maksetaanko sairausajan palkassa jotain lisiä ...
 28  -4 finlex.fi
FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 26.1.2001/55Maksettuaan työntekijälle sairausajan palkan työnantajalla on vastaavalta ajalta oikeus saada työntekijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain ...
 29  +15 vm.fi
Valtion virka- ja työehdot 2012 - 2014 - Valtiovarainministeriö16. maaliskuu 2012 ... Palkkoja korotetaan 1.3.2012 lukien yleiskorotuksella, jonka ...... san kuukauden kuluessa sairausloman alkamisesta hakenut valtion palve-.
 30  +12 yrittajat.fi
Sairastuminen vuosiloman aikana - Vuosilomalaki - Vuosiloma Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja maksaa sairauspäiviltä sairausajan palkkaa työsopimuslain ja työehtosopimusten säännösten ...
 31  +8 evl.fi
Osa III, Virkavapaudet ja työvapaat sekä eräät virantoimitusajan ja Sairausajan palkka maksetaan sanamuodon mukaisesti niissäkin tilanteissa, joissa sairausloma jatkuu keskeytyksittä vuoden vaihteen "yli" seuraavan ...
 32  +3 uralehti.fi
Sairausloma – palkallinen vai palkaton? | UraPääsääntöisesti työntekijälle maksetaan sairausajan palkka , kun ... Koodin mukaan sairausloma hyväksytään palkallisena tai palkattomana.
 33  -2 metalliliitto.fi
Työehtosopimus - Metalliliitto.fiMetallityöväen liitto solmii kahdeksan työehtosopimusta, joissa sovitaan kunkin alan vähimmäistyöehdot: palkka , jota vähintään pitää maksaa, ylityökorvaukset, ...
 34  +3 hoitajat.net
määräaikainen työsuhde+ sairasloma - Hoitajat.netMeillä on työehtosopinuksena Kunnallinen yleinen työehtosopimus. Sen mukaan sairasloma -ajan palkan saa jos työsuhde on kestänyt 60 vrk, ...
 35  -6 teamliitto.fi
Sairausajan palkka - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ryTyösopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus täyteen palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä silloin, kun työsuhde on jatkunut ...
 36  ~ vuokratyoopas.fiSairastuminen - VuokratyöopasOikeus sairausajan palkkaan määräytyy työsopimuslain ja työhön sovellettavan ... palkan 1.–15.6. Työntekijän sairasloman ajan työtä tekee toinen työntekijä.
 37  -3 tem.fi
Työsopimuslaki - Työ- ja elinkeinoministeriöTyöntekijän oikeus palkkaan työnteon estyessä ......................................... ..... Osa- aikaisen sairausloman tarkoituksena on tukea työntekijän pysy-.
 38  +13 vmp.fi
VMP - VMP Info - Vastauksia kysymyksiin: TyöterveyshuoltoVastaus: Sairausajan palkka ei ole riippuvainen työsuhteen mahdollisesta ... Olin hiljattain sairaslomalla 5pv ja yksi näistä päivistä oli sunnuntai, jolloin minulla ...
 39  -14 kaksplus.fi
saako työnantaja korvausta työntekijän sairausloman ajan palkasta ?Kelalta tms?? harmittaa kun työnantaja valittaa että mun s-loma tulee kalliiksi (n2 -3kk käsileikkauksen vuoksi) kun joutuu maksaa palkkaa . mutta ...
 40  +6 akava.fi
Palkat - AkavaVähintään kuukauden kestäneessä työsuhteessa sairausajan palkka on täysi palkka yhdeksän arkipäivän ajan, jonka jälkeen alkaa oikeus sairausvakuutuslain ...
 41  -13 talentia.fi
Palkkaopas - TalentiaPalkka maksetaan täytenä myös vuosilo- man ja siltä sairausloman ajalta, joka kunkin työehtosopimuksen mukaan on määrätty palkalliseksi.
 42  +1 slideshare.net
Vuosiloma, sairausloma ja muita vapaita - SlideShare50% loma-ajan palkasta ) Työsuhteen päättyessä pitämätön vuosiloma maksetaan lomakorvauksena; myös lomaraha Jos työntekijälle ei kerry ...
 43  ~ metalli81yhteistyonryhma.netTES/ TSL / Kela tulkintoja | Metalli81YhteistyonryhmaTSL / TES / Kela tulkintoja ja määräyksiä sairausajan palkasta ja sv-päivärahasta ... Palkka määräytyy tällä perusteella koko sairausloman ajan, vaikka työsuhde ...
 44  +31 valtiokonttori.fi
Kuntoutus ja sairausajan palkka (1466 Kt) - ValtiokonttoriSairausajan palkka ja työeläkekuntoutus. 1. Osasairauspäiväraha. 2. Osasairauspäiväraha (KELA). Osasairaspäivärahan tarkoituksena on tukea työkyvyttömän ...
 45  ~ silikonit.infoSairasloman palkka ? - Silikonit.infoHei, Ootteko saaneet leikkauksen sairaslomasta palkan? Millä koodilla teille on sairasloma kirjoitettu? - 1/1.
 46  +6 pau.fi
Työehtosopimukset - Posti- ja Logistiikka-alan UnioniTyöehtosopimuksella määritellään työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, esim. palkat , työaika, lomat, työrauha, paikallinen sopiminen jne.
 47  ~ selry.fiJäsenedut - Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL rySEL hoitaa jäsentensä edunvalvontaa ja neuvottelee alan työnantajaliiton kanssa valtakunnalliset työehtosopimukset, joissa määritellään palkkasi ja muiden ...
 48  +11 iltalehti.fi
Saikuttelun ensimmäinen päivä palkattomaksi | Pauli Vahtera Kolme päivää sairaslomaa saa pikkuvaivoista ja myös satuiluista. Ihminen ... Sairausajan palkka on 80 % palkasta , mikä on kohtuullista, koska ...
 49  ~ ptyry.fiPage 120 - ptytes-2012-2013,§:n,7,momentti:,Terveydenhoidollisiin,osallistuminen,työaikana,,määräämät,., 86,§, Sairausloma -ajan, palkka ,1,mom.,Palkallinen,Työntekijällä,kalenterivuoden  ...