Please wait for loading...sairausajan palkka

keyword competition rating: 1.0 / 5.0

/
 1  ~ kela.fi
Sairauspäiväraha - kela.fiKela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, jos työnantaja maksaa työsuhteen ehtojen perusteella sairausajan palkkaa . Jos työnantajan maksama ...
 2  ~ erto.fi
Sairausajan palkka > TYÖSUHDEOPAS > ERTOTyöntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman takia estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan . Sairausajan palkka määräytyy työsuhteen ...
 3  ~ ytk-yhdistys.fiYTK yhdistys - Sairausajan palkkaSairausajan palkka . Sairausajan palkka . Työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan ... Sairausajan palkan määrä. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on  ...
 4  ~ tyosuojelu.fi
Työsuojeluhallinto / PalkanmaksuVähimmäispalkka | Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa | Sairausajan palkka | Vuosilomapalkka | Palkka maksettava pankkitilille ...
 5  ~ tyoelamaan.fiTyöelämään.fi - SairauslomaSairausloma. Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan . Työsopimuslain mukaan ...
 6  +6 jhl.fi
Sairausajan palkka yksityinen sosiaalipalveluala | JHLSairausajan palkka yksityisellä sosiaalipalvelualalla.
 7  +4 nettilaki.com
Sairausajan palkka on työntekijän oikeus - Nettilaki.comTyöntekijä, joka sairautensa tai vamman vuoksi joutuu olemaan töistä poissa, on oikeutettu saamaan sairausajaltaan palkkaa . Tämä tarkoittaa käytännössä ...
 8  -2 chamber.fi
Sairauspoissaolot ja palkanmaksuvelvollisuusOikeus sairausajan palkkaan . Sairasloman osalta työnantajan on katsottu olevan sidottu kyseiseen todistukseen, mutta palkanmaksuvelvollisuus kyseiseltä ...
 9  -2 pam.fi
Palvelualojen ammattiliitto - Sairastuminen - PAMSairasajan palkka. Työsopimuslain mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan .
 10  +11 tek.fi
Oikeus sairauslomaan ja sairausajan palkkaan ? - TEKoikeus sairausajan palkkaan ? Kysymykset sairauslomasta ja sairausajan palkan maksamisesta ovat joskus visaisia. Työntekijällä on oike- us sairauslomaan, mi ...
 11  +71 ebm-guidelines.com
Lääkärintodistus ja sairausajan palkan maksuvelvollisuus (4/04 Työnantajien vastuulle kuuluu muun muassa tietyin rajauksin sairausajan palkanmaksu siihen saakka, kunnes työnantaja riittävän olennaisen ja pitkäaikaisen ...
 12  -3 smkj.fi
Sairausajan palkka | Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJTyösopimuslaissa säädetään työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan . Sairausajan palkkaan on oikeus työntekijällä, joka on sairauden tai ...
 13  ~ tem.fi
Työsopimuslaki - Työ- ja elinkeinoministeriö25. maaliskuu 2013 ... Palkanmaksuvelvollisuus työntekijän sairausajalta . ..... kestoon perustuvat palkkaedut ( sairausajan palkka , kokemuslisät ym.) määräytyvät ...
 14  +86 superliitto.fi
Sairausloma - SuPerVuosiloma · Hoitovapaa · Tilapäinen hoitovapaa · Vuorotteluvapaa · Opintovapaa · Sairausloma · Usein kysyttyä vuosilomasta · Eläkkeet · Tasapuolinen kohtelu ...
 15  -7 finlex.fi
FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 26.1.2001/55Maksettuaan työntekijälle sairausajan palkan työnantajalla on vastaavalta ajalta oikeus saada työntekijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain ...
 16  ~ esimiesliitto.com
Sairausajan palkka - Kaupanalan esimiesliitto KEY rySairausajan palkanmaksu perustuu työsuhteen kestoon ja siitä on ao. työehtosopimuksissa määräykset. Jotta oikeus sairausajan palkkaan syntyisi, ...
 17  +27 plaza.fi
Sairaslomalta täysi palkka ? - Plaza keskustelut – PlazaJotkut työnantajat esimerkiksi eivät koskaan maksa palkkaa ... Mikään laki ei tietääkseni velvoita maksamaan palkkaa sairausajalta , sitä varten ...
 18  ~ paljonkopalkka.comKuinka paljon palkkaa ?: Sairausloman palkkaLain mukaan (TSL 2:11) sairausloman palkka maksetaan jos työsuhde on kestänyt yli kuukauden (jos alle niin 50 %). Sairausloman palkka maksetaan ...
 19  ~ tyomarkkina-avain.fiSairausajan palkka - Tyomarkkina-avain.fiPalkka . Palkka on vastine tehdystä työstä. Vastine voi olla rahan lisäksi vaikkapa asunto- tai autoetu. Palkan osia voivat olla aikaan, tehtävien vaativuuteen, ...
 20  ~ takaisintoimeen.fiTakaisin toimeen - Sairausajan palkkaJos käyt töissä, kun sairastut tai tulet tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi, sinulla on oikeus sairausajan palkkaan . Tämä oikeus perustuu työsopimuslakiin.
 21  +6 tilisanomat.fi
Sairauspoissaolot | TilisanomatSairausajan palkan laskemistekniikka vaihtelee jonkin verran työnantajan toimialan mukaan ja perustuu usein ainakin osittain ...
 22  -8 sak.fi
Sairausajan palkka - SAKSairausajan palkasta on sovittu tarkemmin työ- ja virkaehtosopimuksissa. Sopimuksissa kerrotaan myös, milloin työntekijän täytyy esittää lääkärintodistus ...
 23  ~ pardia.fiSairasloma ja kuntoutus Palkansaajajärjestö PardiaValtion virkamiehelle maksetaan sairasajan palkka vähentämättömänä enintään 60 ... Myös yliopistojen työehtosopimuksessa on sovittu sairausajan palkasta .
 24  +2 vauva.fi
Palkasta oli vähennetty sairasloma. Onko ihan ok?? - Aihe vapaa työsopimuslaki 2 luku 11 § Sairausajan palkka . Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus ...
 25  ~ tuntitohtori.fiSairausajan palkka työtapaturmatapauksissa « Tuntitohtori19. heinäkuu 2011 ... Kuinka työntekijälle maksetaan sairausajan palkka kun kyseessä on työtapaturma? Maksetaanko tapaturmasta lainkaan palkkaa / vaikuttaako ...
 26  +19 tehy.fi
Edunvalvonnan usein kysytyt kysymykset - TehyVarsinainen palkka , tuntipalkka, päiväpalkka, osa-aikaisen palkka ... Kuinka pitkältä ajalta työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus? 5. Voinko ...
 27  ~ ao51.comSairausajan palkka | ao51Tällöin siis ensimmäinen sairauspäivä menee karenssiin. Jos olet sairastunut kesken työpäivän maksetaan sairausajan palkka tältä päivältä sairausajan ...
 28  ~ metalli81yhteistyonryhma.netTES/ TSL / Kela tulkintoja | Metalli81YhteistyonryhmaTSL / TES / Kela tulkintoja ja määräyksiä sairausajan palkasta ja sv-päivärahasta . Loma-aika ja sairaus; Osa-aika eläke ja sairaus; Irtsisanomisajan palkka ...
 29  +33 kaksplus.fi
saako työnantaja korvausta työntekijän sairausloman ajan palkasta ?"Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, jos työnantaja maksaa työsuhteen ehtojen perusteella sairausajan palkkaa . Jos työnantajan ...
 30  -12 suomi24.fi
Sairausloman palkka ? - Sairausvakuutus - Suomi24Eli saanko edelleenkin työnantajaltani sairausajan palkan /korvauksen? - Työsuhteeni on jatkunut yli vuoden. Sitä ennen olin kolmisen vuotta ...
 31  +25 kysy.fi
Palkka - sairauspäiväraha - työkyvyttömyyseläke | Kysy.fiSairausajan palkasta säädetään toisaalta työehtosopimuslaissa, toisaalta työehtosopimuksissa. Työntekijä jonka työsuhde on jatkunut ...
 32  +7 sosiaaliportti.fi
Sairauspäiväraha - SosiaaliporttiTyönantajan maksaessa palkkaa sairausajalta , maksetaan päiväraha palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle. Tällöin työnantajalle menee päätös päivärahasta ...
 33  ~ apta.fiSairausajan palkka | Apteekkien TyönantajaliittoFarmaseuttimme oli sairaana viime viikonloppuna, jolloin hänelle oli merkitty työvuorot lauantaille ja sunnuntaille. Maksetaanko sairausajan palkassa jotain lisiä ...
 34  ~ luonnontieteilijat.fiLuonnontieteiden akateemisten liitto - Sairausajan palkkaPalkansaajan oikeudesta sairausajan palkkaan säädetään työsopimuslaissa. Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään,  ...
 35  +53 uralehti.fi
Sairausloma – palkallinen vai palkaton? | UraPääsääntöisesti työntekijälle maksetaan sairausajan palkka , kun tämä on esittänyt työantajalle työkyvyttömyydestään luotettavan selvityksen, ...
 36  +19 akava.fi
Palkat - AkavaJos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemään työtä, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan . Vähintään kuukauden kestäneessä ...
 38  +32 talentia.fi
Palkkaopas - Talentiatään, mistä palkka muodostuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa ja missä kohden kaivataan erityistä valppautta, jotta palkka- kehitys olisi ... Sairausajan palkka . 15.
 39  -1 metalliliitto.fi
TUNNETKO TYÖEHTOSI? - Metalliliitto.fiSairausajan palkka . .... Työstä maksettava palkka ja muu vastike: Merkitään palkan määräytymisen perus- te, joka voi olla aikaperuste, suoritusperuste ( urakka) ...
 41  +25 tietoala.fi
6 Poissaolot ja sosiaaliset määräykset - Tietoalan Toimihenkilöt 18 § Työntekijän sairastuminen. Edellytykset Sairausajalta työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa jos: työntekijä on sairastumisen tai tapaturman vuoksi ...
 42  +19 valtiokonttori.fi
Kuntoutus ja sairausajan palkka (1466 Kt) - ValtiokonttoriSairausajan palkka ja työeläkekuntoutus. 1. Osasairauspäiväraha. 2. Osasairauspäiväraha (KELA). Osasairaspäivärahan tarkoituksena on tukea työkyvyttömän ...
 43  -11 journalistiliitto.fi
Sairausajan palkallinen kausi lyheni radikaalisti - JournalistiPalkanlaskennasta saamani alkuperäisen tiedon mukaan työnantaja maksaisi sairausajan palkan neljältä ensimmäiseltä sairausajan kuukaudelta. Siksi tuli ...
 44  +14 yrittajat.fi
Sikainfluenssa - Työnantajan ABC - yrittajat.fiSairausajan palkka ; Selvitys työkyvyttömyydestä; Sairastuneen lapsen hoitaminen; Työturvallisuus; Influenssan leviämisen estäminen työyhteisössä ( Terveyden ...
 45  ~ selry.fiJäsenedut - Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ryPalkka- ja muut työehdot ... ja muiden työehtojesi vähimmäistasot, esimerkiksi työajat, lisät, ylityökorvaukset, lomat ja lomarahat sekä sairausajan palkka .
 46  -13 rakennusliitto.fi
TALONRAKENNUSALA 2013Palkkoja korotetaan 1.4.2013 lähinnä alkavan ... kijöille. Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan ... Sairausajan palkka on enintään 15,89 €/h sairausva-.
 47  +54 laki24.fi
Työnantaja ilmoitti ettei maksa minulle palkkaa sairasloman ajalta Työnantaja ilmoitti ettei maksa minulle palkkaa sairasloman ajalta ... normaaliin sairausajan palkkaan .toisaalta riippuu se palkanmaksu myös ...
 48  -17 vm.fi
Valtiovarainministeriö: PoissaolotVirkamiesten sairausajan palkanmaksua ei ole rajoitettu tiettyyn enimmäisaikaan . Työntekijöille maksetaan sairausajan palkkaa täytenä 21–35 päivän ajalta ...
 49  ~ vuosilomaopas.fiTyökyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja sen aikana (25 §)Siltä osin, kun vuosiloma siirretään, työntekijä on sairauslomalla ja työnantaja maksaa sairausajan palkkaa sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.
 50  ~ palkkatyolainen.fiPalkkatyöläinen 6.11.2002 9/2002 ymmällä sairaudesta pitää ilmoittaaTyönantaja voi evätä sairausajan palkan maksun, kunnes ilmoitus on tullut. Jos työntekijä ei ole ilmoittanut sairaudestaan ja poissaolo kestää ...
 51  ~ vuokratyoopas.fiSairastuminen - VuokratyöopasVuokratyöntekijällä on samanlainen oikeus sairauslomaan ja sairausajan palkkaan kuin muillakin työntekijöillä. Oikeus sairausajan palkkaan määräytyy ...