Please wait for loading...sairausajan palkka

keyword competition rating: 1.0 / 5.0

/
 1  ~ kela.fi
Sairauspäiväraha - kela.fiKela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, jos työnantaja maksaa työsuhteen ehtojen perusteella sairausajan palkkaa . Jos työnantajan maksama ...
 2  ~ erto.fi
Sairausajan palkka > TYÖSUHDEOPAS > ERTOTyöntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman takia estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan . Sairausajan palkka määräytyy työsuhteen ...
 3  ~ ytk-yhdistys.fiYTK yhdistys - Sairausajan palkkaSairausajan palkka . Työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan ... Sairausajan palkan määrä. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada ...
 4  ~ tyosuojelu.fi
Työsuojeluhallinto / PalkanmaksuVähimmäispalkka | Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa | Sairausajan palkka | Vuosilomapalkka | Palkka maksettava pankkitilille ...
 5  ~ tyoelamaan.fiSairausloma - TyöelämäänSinulla oikeus sairausajan palkkaan . Työnantaja maksaa sairausajan palkan kymmeneltä päivältä (sairastumispäivä + yhdeksän arkipäivää). Yli kuukauden ...
 6  +8 superliitto.fi
Sairausloma - SuPerTyösopimuslain 2 luvun 11§ mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan .
 7  +3 tek.fi
Oikeus sairauslomaan ja sairausajan palkkaan ? - TEKoikeus sairausajan palkkaan ? Kysymykset sairauslomasta ja sairausajan palkan maksamisesta ovat joskus visaisia. Työntekijällä on oike- us sairauslomaan, mi ...
 8  +4 smkj.fi
Sairausajan palkka | Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJTyösopimuslaissa säädetään työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan . Sairausajan palkkaan on oikeus työntekijällä, joka on sairauden tai ...
 9  -2 nettilaki.com
Sairausajan palkka on työntekijän oikeus - Nettilaki.comTyöntekijä, joka sairautensa tai vamman vuoksi joutuu olemaan töistä poissa, on oikeutettu saamaan sairausajaltaan palkkaa . Tämä tarkoittaa käytännössä ...
 10  +1 ebm-guidelines.com
Lääkärintodistus ja sairausajan palkan maksuvelvollisuus (4/04 Oikeus sairaslomaan; Oikeus sairausajan palkkaan ; Väärinkäyttöepäilyt ... Työnantajien vastuulle kuuluu muun muassa tietyin rajauksin sairausajan ...
 11  +5 esimiesliitto.com
Sairausajan palkka - Kaupanalan esimiesliitto KEY ry16. maaliskuu 2012 ... Käytännön työelämässä henkilöstöjohto ja esimiehet tekevät päätöksiä palkan maksamisesta sairauspoissaolon ajalta. Sairausajan palkka  ...
 12  +10 sak.fi
Sairausajan palkka - SAKSairausajan palkasta on sovittu tarkemmin työ- ja virkaehtosopimuksissa. Sopimuksissa kerrotaan myös, milloin työntekijän täytyy esittää lääkärintodistus ...
 13  ~ tyomarkkina-avain.fiPalkka - Tyomarkkina-avain.fiPalkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. ... Vähintään kuukauden kestäneessä työsuhteessa sairausajan palkka on  ...
 14  -6 chamber.fi
Sairauspoissaolot ja palkanmaksuvelvollisuusOikeus sairausajan palkkaan . Sairasloman osalta työnantajan on katsottu olevan sidottu kyseiseen todistukseen, mutta palkanmaksuvelvollisuus kyseiseltä ...
 15  ~ tuntitohtori.fiSairausajan palkka työtapaturmatapauksissa « Tuntitohtori19. heinäkuu 2011 ... Kuinka työntekijälle maksetaan sairausajan palkka kun kyseessä on työtapaturma? Maksetaanko tapaturmasta lainkaan palkkaa / vaikuttaako ...
 16  ~ pardia.fiSairasloma ja kuntoutus Palkansaajajärjestö PardiaSairausajan toimeentulo. Valtion virkamiehelle maksetaan sairausajan palkka vähentämättömänä enintään 60 virkavapauspäivältä kalenterivuodessa.
 17  ~ ao51.comSairausajan palkka | ao51Tällöin siis ensimmäinen sairauspäivä menee karenssiin. Jos olet sairastunut kesken työpäivän maksetaan sairausajan palkka tältä päivältä sairausajan ...
 18  -12 jhl.fi
Sairausajan palkka yksityinen sosiaalipalveluala | JHLSairausajan palkka yksityisellä sosiaalipalvelualalla.
 19  +60 kuntatyonantajat.fi
112 - KVTES 2014-2016tus tai työsuhde on jo alkanut, ts. että ao. viranhalti-. ja/työntekijä on aloittanut työnteon. Sairausajan palkkaa . suoritetaan enintään niin kauan, kun ...
 20  +1 tilisanomat.fi
Sairauspoissaolot | TilisanomatSairausajan palkan laskemistekniikka vaihtelee jonkin verran työnantajan toimialan mukaan ja perustuu usein ainakin osittain ...
 21  +18 metalliliitto.fi
Työehtosopimus - Metalliliitto.fipalkka, jota vähintään pitää maksaa, ylityökorvaukset, sairausajan palkka , ... Mikä on palkka työsuhteen alussa ja mahdollinen työn vaativuusryhmä; Miten ...
 22  -7 finlex.fi
FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 26.1.2001/55Maksettuaan työntekijälle sairausajan palkan työnantajalla on vastaavalta ajalta oikeus saada työntekijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain ...
 23  ~ apta.fiSairausajan palkka | Apteekkien TyönantajaliittoFarmaseuttimme oli sairaana viime viikonloppuna, jolloin hänelle oli merkitty työvuorot lauantaille ja sunnuntaille. Maksetaanko sairausajan palkassa jotain lisiä ...
 24  ~ palkkaus.fiSairausajan palkka | Palkkaus.fiJos työntekijä sairastuu, on hän oikeutettu sairausajan palkkaan kymmeneltä ensimmäiseltä sairauspäivältä. Sairausajan palkka on sama kuin ...
 25  +21 rakennusliitto.fi
Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus 2012 ... - Rakennusliitto rytajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa työntekijän työky- vyttömyyden johdosta lakkaa. Edellä olevaa oikeutta työntekijällä ei kuitenkaan ole, mikäli ...
 26  ~ kvtes.fiKvtes.fi - KVTES 2014-2016 - SairauslomaOlen nyt sairauslomalla 8 viikkoa. Käsittääkseni saan tältä ajalta palkan normaalisti? (Olen ollut työssä lähes 10 vuotta). Mutta miten sitten jos sairastun vaikka ...
 27  +33 evl.fi
Osa III, Virkavapaudet ja työvapaat sekä eräät virantoimitusajan ja Sairausajan palkka maksetaan sanamuodon mukaisesti niissäkin tilanteissa, joissa sairausloma jatkuu keskeytyksittä vuoden vaihteen "yli" seuraavan ...
 28  +16 yrittajat.fi
Sairastuminen vuosiloman aikana - Vuosilomalaki - Vuosiloma Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja maksaa sairauspäiviltä sairausajan palkkaa työsopimuslain ja työehtosopimusten säännösten ...
 29  ~ luonnontieteilijat.fiLuonnontieteiden akateemisten liitto - Sairausajan palkkaSairausajan palkka . Palkansaajan oikeudesta sairausajan palkkaan säädetään työsopimuslaissa. Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt  ...
 30  +6 akava.fi
Palkat - AkavaJos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemään työtä, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan . Vähintään kuukauden kestäneessä ...
 31  +17 vm.fi
Valtion virka- ja työehdot 2012 - 2014 - Valtiovarainministeriö16. maaliskuu 2012 ... Palkkoja korotetaan 1.3.2012 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus ...... Sairausajan palkka maksetaan 1 momentin 2) – 4) kohdassa sovitun.
 32  ~ lakivalitys.fiSairausajan palkka | Lakivälitys.fiSairausajan palkka . Työntekijällä on oikeus palkkaan sairaana. Jos työntekijä joutuu olemaan poissa töistä sairauden tai vamman takia, on työntekijällä oikeus  ...
 33  +20 teamliitto.fi
Sairausajan palkka - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto rySairausajan palkka . Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus täyteen palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä silloin, kun ...
 34  -8 tehy.fi
Neljän päivän palkka - TehyJos siitä vähennetään esimerkiksi parin viikon palkka, se alkaa jo tuntua, erityisesti ... Sen mukaan työnantajan on maksettava työntekijälle sairausajan palkkaa .
 35  -5 suomi24.fi
Sairausloman palkka ? - Sairausvakuutus - Suomi24Sairausloman palkka ? 6 Vastausta 9 265 Lukukertaa. Tilaa palstan RSS-syöte; Aloita uusi keskustelu; Poista kirosanafiltteri käytöstä.
 36  -12 vauva.fi
Palkasta oli vähennetty sairasloma. Onko ihan ok?? - Aihe vapaa Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan . Jos työsuhde on jatkunut ...
 37  ~ takaisintoimeen.fiTakaisin toimeen - Sairausajan palkkaJos käyt töissä, kun sairastut tai tulet tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi, sinulla on oikeus sairausajan palkkaan . Tämä oikeus perustuu työsopimuslakiin.
 38  +4 valtiokonttori.fi
Kuntoutus ja sairausajan palkka (1466 Kt) - ValtiokonttoriSairausajan palkka ja työeläkekuntoutus. 1. Osasairauspäiväraha. 2. Osasairauspäiväraha (KELA). Osasairaspäivärahan tarkoituksena on tukea työkyvyttömän ...
 39  ~ paljonkopalkka.comKuinka paljon palkkaa?: Sairausloman palkkaLain mukaan (TSL 2:11) sairausloman palkka maksetaan jos työsuhde on kestänyt yli kuukauden (jos alle niin 50 %). Sairausloman palkka maksetaan ...
 40  ~ selry.fiJäsenedut - Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ryPalkka- ja muut työehdot ... ja muiden työehtojesi vähimmäistasot, esimerkiksi työajat, lisät, ylityökorvaukset, lomat ja lomarahat sekä sairausajan palkka .
 41  ~ tietoala.fi
6 Poissaolot ja sosiaaliset määräykset - Tietoalan Toimihenkilöt18 § Työntekijän sairastuminen. Edellytykset Sairausajalta työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa jos: työntekijä on sairastumisen tai tapaturman vuoksi ...
 42  ~ metalli81yhteistyonryhma.netTES/ TSL / Kela tulkintoja | Metalli81YhteistyonryhmaTSL / TES / Kela tulkintoja ja määräyksiä sairausajan palkasta ja sv-päivärahasta . Loma-aika ja sairaus; Osa-aika eläke ja sairaus; Irtsisanomisajan palkka ...
 43  +16 akt.fi
AKT - Kuorma-autoala, kotimaan liikennePalkka - ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. .... Sairausajaksi luetaan sairausloman viimeisenä kalenteripäivänä alkanut koko työvuoro. työsuhde ...
 44  +11 palkka.fi
Kelan ja vakuutusyhtiöiden päivärahojen käsittely - Palkka .fiKun työnantaja on maksanut työntekijälle sairausloman ajalta palkan , hänellä on oikeus saada työntekijälle Kelalta tuleva sairauspäiväraha.
 45  ~ vuosilomaopas.fiProsenttiperusteinen lomapalkka (12 §) - VuosilomaopasPoissaoloajan palkka lasketaan, jollei muusta ole sovittu, työntekijän keskimääräisen ... Sairausajalta saatetaan työehtosopimuksen mukaan maksaa palkkaa  ...
 46  -33 tem.fi
Työsopimuslaki - Työ- ja elinkeinoministeriöPalkanmaksuvelvollisuus työntekijän sairausajalta . ..... kestoon perustuvat palkkaedut ( sairausajan palkka , kokemuslisät ym.) määräytyvät ...
 47  ~ vuokratyoopas.fiSairastuminen - VuokratyöopasVuokratyöntekijällä on samanlainen oikeus sairauslomaan ja sairausajan palkkaan kuin muillakin työntekijöillä. Oikeus sairausajan palkkaan määräytyy ...
 48  -13 uralehti.fi
Sairausloma – palkallinen vai palkaton? | UraPääsääntöisesti työntekijälle maksetaan sairausajan palkka , kun tämä on esittänyt työantajalle työkyvyttömyydestään luotettavan selvityksen, ...
 49  -20 kaksplus.fi
saako työnantaja korvausta työntekijän sairausloman ajan palkasta ?Kelalta tms?? harmittaa kun työnantaja valittaa että mun s-loma tulee kalliiksi (n2 -3kk käsileikkauksen vuoksi) kun joutuu maksaa palkkaa . mutta ...