Please wait for loading...tatimi ne burim

keyword competition rating: 2.5 / 5.0

/
 1  ~ tatime.gov.al
Udhezim Tatimi mbi te Ardhurat - Drejtoria e TatimeveTatimi në burim nuk mbahet kur përfitues i interesave është një person juridik apo person fizik tregtar i regjistruar në organet tatimore dhe ...
 2  ~ analizaekonomike.wordpress.comPjesa II: Tatimi në burim (akcizat, tatimi i xhiros, TVSh-ja) | EkonomistiEtjon Basha (vijon nga pjesa i) Edhe këto tatime synojnë vjeljen e një pjese të të ardhurave të shoqërisë. Mirëpo, si përmirësim ndaj tatimeve të ...
 3  ~ kpmg.com
Broshura Tatimore 2013 - KPMGTatimi mbi fitimin zbatohet mbi fitimin kontabël pasi janë bërë ... Bazuar në Legjislacionin Shqiptar shkalla tatimore e zbatueshme ... Tatimi i mbajtur në burim .
 4  ~ ek-sk.comTatimi mbi te ardhurat nga punesimiBehet: ll) shpenzimet për shërbime teknike, konsulence dhe të menaxhimit, të faturuara nga persona të tretë, për të cilat nuk është paguar tatimi në burim , ...
 6  ~ eurofast.euRregullorja mbi Tatimin e Mbajtur në Burim në Shqipëri - EurofastTatimi i mbajtur në burim është i përcaktuar në dispozitat e ligjit mbi tatimin mbi të ardhurat. Ky ligj u miratua në vitin 1998 duke u pasuar me hyrjen në fuqi të ...
 7  ~ pak-ks.orgLigji Nr. 03/L-115 për Tatimin në të Ardhura PersonaleShkarko si PDFNë mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; ..... ( mbajtur në burim tatimi në paga), një certifikatë për ndalimin nga paga (mbajtjen në  ...
 8  ~ eduart0.tripod.comL I G J Nr.8438, DATE 28.12.1998 PËR TATIMIN MBI TË Të ardhurat nga një burim në Republikën e Shqipërisë, pa u kufizuar vetëm në to , ... Tatimi mbi të ardhurat personale, që më poshtë do të quhen "të ardhura", ...
 9  -4 monitor.al
Tatimi i mbajtur në burim dhe dividentët - MONITOR - Biznes Të dhënat e krahasuara për vitet 2002 dhe 2003 tregojnë se në krahasim me vitin 2002, tatimi i mbajtur në burim nga pagimi i dividentëve ...
 10  +90 financa.gov.al
“Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “PërTatimi mbi fitimin është 15 për qind.”. Neni 10. Neni 35 “Mbajtja e tatimit dhe regjistrimi” riformulohet si më poshtë: “Neni 35. Mbajtja e tatimit në burim , regjistrimi, ...
 11  -4 ikub.al
Sistemi Tatimor ne Shqiperi - Tatimet e Individeve - Gjeniu, Finance Sistemi Tatimor ne Shqiperi - Tatimet e Individeve , Tatimi mbi të ardhurat personale aplikohet ndaj çdo të ardhure të çfardolloj forme, nga çdo burim , e realizuar ...
 12  -1 slideshare.net
Hyrje ne kontabilitetin e tatimeve - SlideShareTatimi në interes, dividentë, fitore në lotari paguhet çdo muaj duke mbajtur në burim ( i ndalen),10% të tatimeve me rastin e pagesës të atyre të ...
 14  +28 societegenerale.al
Societe Generale Albania » Transaksione Bankare ElektronikeDisa nga avantazhet e sherbimit SOGE / NET ne krahasim me transaksionet ... te tjera (ku perfshihen 10% Tatim Fitimi, Tatimi ne burim si dhe Tatim qeraje).
 15  ~ aida.gov.alTaksat | AIDAJO TVSH në makineri me vlerë mbi 500.000 dollarë që do të përdoren për të rritur produktivitetin. JO Taksë për ... Tatimi mbi të ardhurat personale. 0- 30 000 ...
 16  +84 translate.com
Tatim Në Burim in English TranslationTatim Në Burim Translated to English. Albanian to English. left Go Back. Translate G. needs your help. They want the perfect translation.
 17  ~ kkk.gov.alSKK 11 – Tatimi mbi fitiminObjektivi i Standardit Kombëtar të Kontabilitetit 11, Tatim mbi fitimin. (SKK 11 ose ... Tatimi mbi fitimin përfshin gjithashtu tatimin në burim , i cili paguhet nga një.
 18  +4 data.al
Tatimi mbi te Ardhurat Personale TAP ne Shqiperi dhe Rajon 2013 Tatimi mbi të Ardhurat Personale, TAP në Shqipëri dhe Rajon 2013 / 2014. 3 muaj më ... Burimi : Autoritetet tatimore të vendeve përkatëse Viti: 2013. Komentet  ...
 19  ~ tatimineprone-rks.orgKontakti dhe Zyret - Çka është Tatimi në Pronë?Departamenti i Tatimit në Pronë (DTP) ofron udhëzime komunave për të siguruar se tatimi në pronë ofron një burim të ardhurash me rritje të vazhdueshme dhe ...
 21  +33 dpttv.gov.al
Ligji.9920 Procedurat Tatimore në RSH - DPTTVnë burim , si dhe për persona të tjerë, të përcaktuar nga legjislacioni tatimor; b) personat e ... c) akciza; ç) tatimi për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet;.
 22  +79 parlament.al
Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.”. ... të cilat nuk është paguar tatimi në burim , brenda periudhës tatimore nga tatimpaguesi”.
 23  -4 lajm-shqip.com
Tatimi , sa kursejnë të punësuarit ( Burimi : Shekulli.com, www 18 Dec 2013 ...
 24  ~ rks-gov.net
Regjimi tatimor në Kosovë Kosova ka zhvilluar një sistem fiskal të dhe indirekte ( Tatimi në të Ardhurat e. Korporatave, Tatimi në të
 25  +75 gazetajnk.com
Shmangie Tatimi Për Firmat që Thonë Se i Kanë Çregjistruar Në Gjykatën Themelore në Pejë është mbajtur të hënën seanca e shqyrtimit kryesor kundër Burim dhe Bajram Sadikut, të akuzuar për veprën penale shmangie ...
 26  ~ qendrapanaireve.comsistemi i taksave në republikën e shqipërisë - Qendra Kombetare e Tatim fitimi për xhiron vjetore mbi 8 mln Lek 15-16 %. Tatimi në burim 10%. Tatimi i dividentit 10%. Tatimi mbi vlerën e shtuar 20%. Niveli i taksës për ndërtesat ...
 29  -2 bkt.com.al
BKT > Depozita bankareInteresi dhe tatimi në burim . Njihuni me interesat e depozitave të ofruara nga banka nëpërmjet buletinit të fundit të Normave të Interesit. Hapni depozitën tuaj ...
 30  ~ invest-ks.orgLigji për Administratën Tatimore dhe Proceduratpasurinë e tatimpaguesit si siguri për pagesën e çdo tatimi dhe të drejtën për të ... 1.8.1. një pasqyrë vjetore barazimi e tatimit në të ardhura të mbajtur në burim .
 31  +1 bankofalbania.org
Analizë krahasuese e sistemeve të taksave me disa vende të rajonit Ideja e përgatitjes së një materiali të tillë erdhi që në periudhën e ndryshimit të .... vend, paguajnë një tatim në burim në masën 10 pë qind për rezidentët dhe 15 ...
 32  +12 vitrina.edu.al
Tatimi mbi te ardhurat - Universiteti VITRINAAi rregullon marrëdhëniet që lindin në fushën e tatimit mbi të ardhurat personale, tatimit mbi fitimin si dhe të tatimit të mbajtur në burim të të ardhurave. Tatimi  ...
 33  -15 ekspres.al
Nga 1 maji, pagat nën 30.000 lekë nuk paguajnë tatim mbi të ardhuratTjetër ndryshim në ligjin e taksave lidhet me faktin se nuk do të njihen si ... cilat nuk është paguar tatimi në burim , brenda periudhës tatimore nga tatimpaguesi.
 35  ~ bkt-ks.comBKT > Depozita RekordPër të pasur përfitime më të larta, për kursimet tuaja në Lek, Euro ose USD, ju mund të hapni një depozitë rekord për ... Interesi dhe tatimi në burim për depozitat:.
 36  -7 gjykataeapelittirane.al
Pala paditese konstaton se nuk qendron penalizimi me 50.000 leke Lloji i detyrimeve: Tatimi mbi te ardhurat personale, Tatimi ne Burim , Kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore, Gjobe per mungesen e perditesimit ...
 37  ~ mesime24.comKalkulatori i pagës Bruto - Neto - Mesime24.comdhe kontributin personal në përqindje e cila minimumi mund të jetë 5%. Pastaj kontributet tatimi në burim dhe paga neto, do të llogariten në mënyr automatike.
 38  ~ scaak.orgLigjet dhe tatimet në Kosovë Kosovo Tax and Law Zgjidhjet ... - ScaakTatimi ne te ardhurat e korporatave. Akciza. 3. ... Objekt i tatimit për tatimpaguesin jo rezident janë të ardhurat e tatueshme nga burimi i të ardhurave brenda ...
 39  +61 academia.edu
Tatimi në pronë. Studim rasti komuna e Lipjanit | Aferdita Dervishi Tatimi në pronë nxjerr të ardhura stabile të cilat rriten me progresin e .... tatimi në pronë është burim premtues dhe stabil i të hyrave vetanake lokale në Kosovë.
 40  ~ qshr.orgTatim ProgresivQSHR | QSHR(Më duhet të nënvizoj që në fillim se në këtë shkrim nuk do të përdor .... Tatimi mbi të ardhurat personale 10%, tatimi në burim 10%, tatimi mbi ...
 41  +59 gjiganti.com
Tatimi në Norvegji - Gjiganti.comAdministrata e tatimit në Norvegji. ... Ende nuk kemi përgatitur informacione në gjuhën shqipe rreth tatimit në Norvegji. ... Burimi i informacionit: www.udi.no ...
 42  -22 scribd.com
TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE for PUSHTETI ... - Scribdperqindjet e interesave pashe se me kishin mbajtur tatim ne burim . ... ndryshme, tatimi mbi të ardhurat nga interesat në valutë konvertohet në ...
 43  +33 mapo.al
Taksë e sheshtë edhe për 2014, ja sektorët ku vilet - MAPOBiznesi me xhiro mbi 8 milionë lekë në vit do të paguajë tatim -fitim 15 për qind, ... “Po si t'i marrësh në një vit 70 mln dollarë nga i vetmi burim i ...
 44  +3 mei-ks.net
Doganat dhe Tatimet - Ministria e Integrimitpjesëmarrësve të takimit tematik punues mbi doganat dhe tatimet në kuadër të
 45  -32 fleteteverdha.com
Te paguash taksat - Fletet e VerdhaTe ardhurat nga paga deri ne 14.000 leke ne muaj perjashtohen nga tatimi . Te ardhurat personale nga qerat,dividentet,interesat,pjesmarrjet ne fitime dhe cdo ...
 47  +53 kuvendikosoves.org
Shpalo (PDF) - Republika e Kosovës - KuvendiTatimi në të ardhurat e korporatave është dhjetë për qind (10%) e të ardhurave të .... në burim përveç nëse shpenzimet e tilla të jenë paguar në ose para 31 ...
 48  +52 ata.gov.al
Biznesi i vogël, procedurë e re për vetdeklarimin | Agjencia Kësti i tatim fitimit fiks varionte nga 6 mijë lekë deri në 15 mijë lekë për ... të cilat nuk është paguar tatimi në burim , brenda periudhës tatimore ...
 49  +9 facebook.com
Institucioni i Arsimit te Larte ISSAT | Facebook - Mirë se vini në Për t'u lidhur me Institucioni i Arsimit te Larte ISSAT, regjistrohuni sot në Facebook .... TVSH; Tatimi mbi fitimin; Tatimi mbi të ardhurat personale; Tatimi në burim ; ...
 50  -19 diaryoftirana.com
Tatimi mbi pagën sipas Ministrisë së Financave | Diary of TiranaRreth 37 për qind e shqiptarëve me të ardhura nga 30 në 80 mijë lekë në muaj përfitojnë, ulje të tatimit mbi ... Por tatimi mbi pagën është vetëm një pjesë e vogël e paketës fiskale në diskutim. ... Burimi : Ministria e Financave.
 51  ~ ikubinfo.alDetajet - ikubINFOObjekt i tatimit mbi të ardhurat janë të ardhurat personale të individeve, fitimi i personave fizikë e juridikë, si dhe të ardhurat për të cilat tatimi mbahet në burim .
 52  -12 naruc.org
Punëtoria e NARUC/ERRA mbi Rregullimin e Ndërmarrjeve të Tatimi në të hyrat(faturat) bruto. ❖ Burim primar i financimit për buxhetin e BSHP. ❖ Tatimi aplikohet ndaj bruto të hyrave(faturave) të kompanisë që i.
 53  ~ eciks.orgECIKS News: Tatimi në patundshmëri përmes rregullores së reTatimi në pronë është burim vetanak i mjeteve për komunat kosovare që mund të rritet me përmirësimin dhe rritjen e ekonomisë së Kosovës, ...
 54  ~ menaxherat.comÇka është Tatimi në Pronë? - Menaxherat.comTë hyrat nga tatimi në pronë nevojiten për zhvillimin e infrastrukturës në komunën tuaj. Tatimi në pronë aplikohet për të gjitha pronat e paluajtshme mbi apo nën sipërfaqën tokësore. Tatimi që ju duhet të ... në Kosovë. burimi : tatimineprone rks ...
 55  ~ 1realestate.alInformacione - 1st Real Estate - First Real Estate in AlbaniaA mundet që një qytetar i huaj të blejë pronë në Shqipëri? ... Ne disa raste Tatimi 10% mund të mbahet në burim nga Qiramarrësi dhe të paguhet prej tij duke e ...
 56  ~ dritonpecani.blogspot.comSistemi tatimor në Kosovë dhe reformat | Ndërmarrësi dhe zhvillim Tatimi ,-Tatimet janë instrumenti themelor financiar i mbledhjës së të hyrave, më të cilat shtetet bashkohore i .... Tatimi ne paga-mbajtur ne burim .