Please wait for loading...tatimi ne burim

keyword competition rating: 2.5 / 5.0

/
 1  ~ tatime.gov.al
Udhezim Tatimi mbi te Ardhurat - Drejtoria e TatimeveTatimi në burim nuk mbahet kur përfitues i interesave është një person juridik apo person fizik tregtar i regjistruar në organet tatimore dhe  ...
 2  ~ ek-sk.comTatimi mbi te ardhurat nga punesimiBehet: ll) shpenzimet për shërbime teknike, konsulence dhe të menaxhimit, të faturuara nga persona të tretë, për të cilat nuk është paguar tatimi në burim ,  ...
 3  +8 kpmg.com
Broshura Tatimore 2013 - KPMGTatimi mbi fitimin zbatohet mbi fitimin kontabël pasi janë bërë ... 1 Janar dhe përfundon në 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. ... Tatimi i mbajtur në burim .
 5  ~ monitor.al
Tatimi i mbajtur në burim dhe dividentët - MONITOR - Biznes Kur diskutohet për tatimin mbi të ardhurat personale, nuk mund të lesh mënjanë çështjen e tatimit mbi dividentin, që mbahet në burim kur, pasi  ...
 6  ~ uccial.alPËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË mbajtur tatimi dhe për pagesat e tatimit në llogaritë e organeve tatimore në ... është mbajtur tatimi në burim , në përputhje me dispozitat e legjislacionit tatimor;.
 7  -1 ikub.al
Sistemi Tatimor ne Shqiperi - Tatimet e Individeve - Gjeniu, Finance Sistemi Tatimor ne Shqiperi - Tatimet e Individeve , Tatimi mbi të ardhurat personale aplikohet ndaj çdo të ardhure të çfardolloj forme, nga çdo burim , e realizuar  ...
 8  ~ eurofast.euRregullorja mbi Tatimin e Mbajtur në Burim në Shqipëri - eurofast.euTatimi i mbajtur në burim është i përcaktuar në dispozitat e ligjit mbi tatimin mbi të ardhurat. Ky ligj u miratua në vitin 1998 duke u pasuar me hyrjen në fuqi të  ...
 9  ~ pak-ks.orgLigji Nr. 03/L-115 për Tatimin në të Ardhura PersonaleShkarko si PDFNë mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; ..... ( mbajtur në burim tatimi në paga), një certifikatë për ndalimin nga paga (mbajtjen në   ...
 10  ~ eduart0.tripod.comL I G J Nr.8438, DATE 28.12.1998 PËR TATIMIN MBI TË Të ardhurat nga një burim në Republikën e Shqipërisë, pa u kufizuar vetëm në to , ... Tatimi mbi të ardhurat personale, që më poshtë do të quhen "të ardhura",  ...
 11  +9 slideshare.net
Hyrje ne kontabilitetin e tatimeve - SlideShareTatimi në interes, dividentë, fitore në lotari paguhet çdo muaj duke mbajtur në burim ( i ndalen),10% të tatimeve me rastin e pagesës të atyre të  ...
 12  ~ aida.gov.alTaksat | AIDATaksa, Norma e taksës. Tatimi mbi fitimin, 10 %. Tatimi mbi të ardhurat personale, 10 %. Tatimi në burim , 10 %[1]. Taksë mbi vlerën e shtuar, 20% [2]. Taksa mbi  ...
 13  ~ fleteteverdha.com
Te paguash taksat - Fletet e VerdhaFletet e Verdha te Shqiperise, Taksat ne Flete Te Verdha. ... ne fuqi ,mban ne burim tatimi ne masen 10% per pagesat e meposhteme: Dividentet,ndarjet e fitimit  ...
 15  -5 minfin.gov.al
Ligji per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperiseagjentet e mbajtjes se tatimit ne burim si dhe per persona të tjerë të përcaktuar ... “ tatim ” eshte pagese e detyrueshme dhe e pakthyeshme ne buxhetin e shtetit  ...
 16  +6 qbz.gov.al
2 - qbz - Qendra e Botimeve ZyrtareKy tatim do të paguhet në të njëjtën datë që individi do të paguajë të ardhurën ... on line, bingo tradicionale dhe televizive, lotari kombëtare, tatimi në burim   ...
 17  +84 proz.com
taksa e mbajtur në burim > withholding tax - ProZ.comTatimi i mbajtur në burim përfaqëson kështu detyrimin tatimor përfundimtar të tatimpaguesit në lidhje me të ardhurat në fjalë. Tatimi i mbajtur në   ...
 18  +82 ekspres.al
Nga 1 maji, pagat nën 30.000 lekë nuk paguajnë tatim mbi të ardhuratTjetër ndryshim në ligjin e taksave lidhet me faktin se nuk do të njihen si ... cilat nuk është paguar tatimi në burim , brenda periudhës tatimore nga tatimpaguesi.
 19  -2 lajm-shqip.com
Tatimi mbi të ardhurat, çfarë përjashtohet nga taksimi 10% ( Burimi Tatimi mbi të ardhurat, çfarë përjashtohet nga taksimi 10% ( Burimi : ... Në një udhëzim të fundit të ministrit të Financave, Ridvan Bode,  ...
 20  -2 scribd.com
Sistemi Tatimor Ne Shqiperi - ScribdTatimi mbi të ardhurat personale aplikohet ndaj çdo të ardhure të çfardolloj forme , nga çdo burim , e realizuar nga çdo individ objekt tatimi në   ...
 21  ~ rlb.gov.alUDHËZIM Nr.3, datë 7.1.2011 PËR DISA SHTESA NË UDHËZIMIN Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës së ... Shuma bruto, mbi të cilin llogaritet tatimi në burim , është diferenca midis fitimit të lojtarit me  ...
 22  +2 data.al
Demi ekonomik ne sektorin e tatim -taksave per periudhen 2005-2010Dëmi ekonomik në sektorin e tatim -taksave për periudhën 2005-2010 ... llogaritje të gabuar të tatimit mbi të ardhurat personale; mospagim të tatimit në burim ;  ...
 24  +13 rks-gov.net
Ligji nr. 03/L-162 për Tatimin në të Ardhurat e ... - Gazeta ZyrtareTatimi në të ardhurat e korporatave është dhjetë për qind (10%) e të ..... Tatimi i mbajtur në burim në , interes, të drejtat pronësore (royalties), qiratë, fitoret në   ...
 25  ~ llogaria.weebly.com4. TATIMET Kuptimi dhe definicioni i tatimit Karakteristikat e tatimitdefinicion tjetër thotë se tatimi është dhënie ne para te cilat shteti i .... Burimi Tatimor – janë ato te mira te cilat i ka obliguesi tatimor për te cilat paguan tatim , p. sh  ...
 26  +75 statmyweb.com
Tatimi Ne Burim :: Top search results - Stat My WebSearch. Websites for Tatimi Ne Burim . See analytics for sites matching " Tatimi Ne Burim ". Website Tools. Trace Route · Website Worth · Google Pagerank · HTTP  ...
 27  +2 bkt.com.al
BKT > Depozita bankareInteresi dhe tatimi në burim . Njihuni me interesat e depozitave të ofruara nga banka nëpërmjet buletinit të fundit të Normave të Interesit. Hapni depozitën tuaj  ...
 28  ~ tatimineprone-rks.orgKontakti dhe Zyret - Çka është Tatimi në Pronë?Departamenti i Tatimit në Pronë (DTP) ofron udhëzime komunave për të siguruar se tatimi në pronë ofron një burim të ardhurash me rritje të vazhdueshme dhe  ...
 29  +32 gjykataeapelittirane.al
Nr - Gjykata e Apelit TiranePer sherbimet nga shoqerite e huaja ne kemi paguar tatim ne burim dhe ne keto kushte ne zbatim te pikes 3/6 te Udhezimit nr.5, dt.30.01.2006 te Ministrit te  ...
 30  ~ bkt-ks.comBKT > Depozita RekordPër të pasur përfitime më të larta, për kursimet tuaja në Lek, Euro ose USD, ju mund të hapni një depozitë rekord për ... Interesi dhe tatimi në burim për depozitat:.
 31  +69 diaryoftirana.com
Tatimi mbi pagën sipas Ministrisë së Financave | Diary of TiranaRreth 37 për qind e shqiptarëve me të ardhura nga 30 në 80 mijë lekë në muaj përfitojnë, ulje të tatimit mbi ... Por tatimi mbi pagën është vetëm një pjesë e vogël e paketës fiskale në diskutim. ... Burimi : Ministria e Financave.
 32  ~ bankofalbania.org
Analizë krahasuese e sistemeve të taksave me disa vende të rajonit Ideja e përgatitjes së një materiali të tillë erdhi që në periudhën e ndryshimit të .... vend, paguajnë një tatim në burim në masën 10 pë qind për rezidentët dhe 15  ...
 34  +5 gazetametropol.com
Të ardhurat personale, si do deklarohen | Gazeta MetropolShuma bruto, mbi të cilin llogaritet tatimi në burim , është diferenca midis fitimit të lojtarit me shumën e paguar për biletën ose diferenca midis  ...
 36  +64 pdf-repo.com
WR PASQYRA MUJORE E MBAJTJES NË BURIM DHE PAGESËS Shtesë Korrigjim Vetëm pagesë a. Tatimi i mbajtur në burim në interes, të drejta pronësore, fitimet ne lotari dhe lojra të fatit. [8] Interesi bruto i paguar për muajin.
 37  ~ kkk.gov.alVarianti i përmirësuar (me gjurmët e ndryshimeve)Objektivi i Standardit Kombëtar të Kontabilitetit 11, Tatimi mbi fitimin (‗SKK 11' ose ... Tatimi mbi fitimin përfshin gjithashtu tatimin në burim , i cili paguhet nga një   ...
 38  ~ gjk.gov.alShoqeria "Platea" sha - Gjykata Kushtetuesenë datën 13.09.2013 mori në shqyrtim paraprak kërkesën me nr.93 Akti, që i ... pë rkatëse (përfshi TVSH- në , tatim fitimin dhe tatim in në burim ) për periudhën  ...
 39  +51 google.com
E DREJTA ISLAME/ Burimi dhe zhvillimi - Google Books ResultSeid Ramadan - ‎Tatime tjera Pervec xhizjes, ka pasur edhe tatim mbi token dhe tatim mbi tregtine. Nje diskutim 1 ketyre tatimeve nuk ben pjese ne kuadnn e temes trajtuese ketu  ...
 40  +60 naruc.org
Punëtoria e NARUC/ERRA mbi Rregullimin e Ndërmarrjeve të Tatimi në të hyrat(faturat) bruto. ❖ Burim primar i financimit për buxhetin e BSHP. ❖ Tatimi aplikohet ndaj bruto të hyrave(faturave) të kompanisë që i.
 41  +13 shekulli.com.al
Ndryshon skema, shpërblimet dhe kompensimet nuk tatohen Sipas legjislacionit në fuqi janë të përjashtuara nga tatimi mbi të ... që Legjislacioni tatimor shqiptar parashikon mbajtjen në burim të tatimit mbi  ...
 42  +3 societegenerale.al
Societe Generale Albania » Transaksione Bankare ElektronikeDisa nga avantazhet e sherbimit SOGE / NET ne krahasim me transaksionet ... te tjera (ku perfshihen 10% Tatim Fitimi, Tatimi ne burim si dhe Tatim qeraje).
 43  ~ scaak.orgZgjidhjet - Scaakregjistrohet për çfarëdo qëllimi dhe mund të kryejë çfarëdo veprimtarie ne Kosove. ..... do te ndalet tatimi ne burim (nuk ka pas ndryshim te qirasë gjate këtij viti).
 44  +56 vitrina.edu.al
Tatimi mbi te ardhurat - Universiteti VITRINATatimi mbi të ardhurat personale aplikohet ndaj çdo të ardhure të çfardolloj forme , nga çdo burim , erealizuar nga çdo individ objekt tatimi në   ...
 45  -14 shqiptarja.com
Shqiptarja.com - Reforma në financa, çfarë përmban paketa fiskaleKa nisur tashmë puna në grupe, sipas departamenteve, për hartimin e ... Keto shperndarje duhet te tatohen edhe njehere me tatim ne burim .
 46  ~ invest-ks.orgLigji për Administratën Tatimore dhe Proceduratpasurinë e tatimpaguesit si siguri për pagesën e çdo tatimi dhe të drejtën për të ... 1.8.1. një pasqyrë vjetore barazimi e tatimit në të ardhura të mbajtur në burim .
 47  -13 mei-ks.net
Material Diskutues - Doganat dhe Tatimet - Ministria e Integrimitpjesëmarrësve të takimit tematik punues mbi doganat dhe tatimet në kuadër të
 48  ~ mesime24.comKalkulatori i pagës Bruto - Neto - Mesime24.comdhe kontributin personal në përqindje e cila minimumi mund të jetë 5%. Pastaj kontributet tatimi në burim dhe paga neto, do të llogariten në mënyr automatike.
 49  ~ 1realestate.alInformacione - 1st Real Estate - First Real Estate in AlbaniaA mundet që një qytetar i huaj të blejë pronë në Shqipëri? ... Ne disa raste Tatimi 10% mund të mbahet në burim nga Qiramarrësi dhe të paguhet prej tij duke e  ...
 50  +33 soros.al
Mbeshtetur ne te dhenat e thesarit rezulton te ardhurat e ... - SorosNga ana tjeter, ne funksion te analizes së zhvillimeve makroekonomike,jane ..... fakt ky qe tregon qe deri diku ky lloje tatimi eshte kthyer ne burim kryesor te te  ...
 51  ~ menaxherat.comÇka është Tatimi në Pronë? - Menaxherat.com l Materiale EkonomikeTatimi në pronë është taksë vjetore komunale. Të hyrat nga tatimi në pronë nevojiten për zhvillimin e infrastrukturës në komunën tuaj ... burimi : tatimineprone rks  ...
 52  +8 umicalavoro.it
PUNO ME NE - Umica Holding srlDo të kesh një sponsor dhe një UpLine që do të ju drejtojnë të rriteni në kohë reale; ... Përfaqësues shitjesh derë më derë: -me tatim në burim prej 23% në 78% ;.
 53  +3 lajmeshqip.com
Shqipëri, amnistia fiskale shtyhet deri në 31 mars | LajmeShqip.comZëvendësministri i Financave, Alfred Rrushaj, i pranishëm në komision, ... Sipas statistikave, nga tatimi në burim për legalizimin e shumës në të  ...
 54  +46 dpttv.gov.al
Ligji.9920 Procedurat Tatimore në RSH - DPTTVnë burim , si dhe për persona të tjerë, të përcaktuar nga legjislacioni tatimor; ... ë) “ Tatim ” është pagesa e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit  ...