Please wait for loading...



valg av verneombud





keyword competition rating: 2.0 / 5.0

/
 1  ~ regelhjelp.no
Valg av verneombud - Regelhjelp.noI utgangspunktet skal alle verksemder ha verneombod, men dersom det er færre enn ti arbeidstakarar, kan partane inngå ein skriftleg avtale om ei anna ordning,  ...
 2  ~ arbeidstilsynet.no
Faktaside: Verneombudets oppgaver og rolle - ArbeidstilsynetVerneombudets rolle; Verneombud eller tillitsvalgt? Valg av verneombud ; Verneombudets oppgaver; Hovedverneombud; Retten til å stanse farlig arbeid  ... ‎Verneombudets rolle - ‎Verneombud eller tillitsvalgt? - ‎Valg av verneombud
 3  ~ uio.no
Prosedyre for valg av verneombud og varaverneombud Arbeidsmiljøutvalget har ansvar for å sette ned et valgstyre for valg av verneombud og varaverneombud. Valgstyret skal bestå at 1 til 3  ...
 4  +1 lovdata.no
Lovdata - Forskrift om organisering, ledelse og medvirkningValg , opplæring m.m. av verneombud og arbeidsmiljøutvalg (§§ 3-1 - 3-23) · Kapittel 4. Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste- og  ...
 5  +4 ntnu.no
Valg av verneombud - Wiki - innsida.ntnu.noAlle enheter skal velge verneombud og vara verneombud. Denne wikisiden gir deg informasjon om hvordan valg av verneombud foregår.
 6  ~ utvikling.orgValg av verneombud - Utvikling.orgutgangspunktet skal valget av verneombud være en demokra- tisk prosess hvor aktuelle kandi- dater melder seg og man så har en avstemming blant disse. Vi.
 7  +3 uib.no
Valg av verneombud for 2013-2014 :: UiBValg av verneombud ved UiB for en ny periode er nå i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå (lokale verneombud, hovedverneombud  ...
 8  ~ hil.no
Retningslinjer - valg av verneombud -hovedverneombud-AMU.pdfRetningslinjer for valg av verneombud /hovedverneombud og valg og sammensetning av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Behandlet av arbeidsmiljøutvalget 09.12.09.
 10  -6 uit.no
Valg 2012-2014 AMU og verneombud /hovedverneombud Valg av representanter til AMU og vernetjeneste ( verneombud / hovedverneombud) for perioden 01.8.2012 - 31.7.2014.
 11  +1 nhh.no
Valg av verneombud : ParaplyenIn English. 12.09.2013 - Red. På møte 10. september vedtok Arbeidsmiljøutvalget å dele NHH inn i 13 verneområder. Disse gjenspeiler i store trekk  ...
 12  -1 unik.no
Retningslinjer for valg av verneombud ved UNIK Retningslinjene er Retningslinjer for valg av verneombud ved UNIK. Retningslinjene er vedtatt av de lokale fagforeningene og administrasjonen ved UNIK i februar 2013 og er  ...
 13  ~ herad.noVerneombod » Valg av verneombud - Ullensvang heradValg av verneombud . Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. ( arbeidsmiljøloven). § 6-1. Plikt til å velge verneombud. (1) Ved hver virksomhet som  ...
 14  ~ lorenskog.kommune.noValg av verneombud - Prosedyre - Lørenskog kommuneFormål Ivareta korrekte valg av verneombud . - Sikre at ledelse og ansatte blir informert om valget. Omfang Prosedyren gjelder for ledere med personalansvar,   ...
 15  ~ absentia.noValg av verneombud - - Absentia.noI utgangspunktet skal valget av verneombud være en demokratisk prosess hvor aktuelle kandidater melder seg og man så har en avstemming blant disse.
 16  ~ nocklubben.noNOC Klubben - Valg av verneombud og arbeidstakerrepresentant til Info. Det er på tide med valg av vernombud på riggene. Disse velges for to år, valgperioden blir fra 01.01.13 til 31.12.14.For de som ikke har sitti i to år eller mer ,  ...
 17  ~ kfbh.noHUSKELISTE FOR NYTT VERNEOMBUD - KFBHDu er valgt til verneombud og er usikker på hva du egentlig er valgt til. Dette er en helt vanlig situasjon. Ikke desto mindre er det viktig så raskt som mulig å finne   ...
 18  +82 regiondata.no
Skjema for valg av verneombud versjon godkjent i ... - RegiondataSkjema for valg av verneombud versjon godkjent i AMU 2012. VALG AV VERNEOMBUD . Tjenesten melder inn navn på valgt verneombud i januar måned i like  ...
 19  +2 regjeringen.no
9 Verneombud og samarbeid... - regjeringen.noFlertallet foreslår å oppheve bestemmelsen om arbeidsgivers plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om valg av verneombud . Flertallet foreslår videre at følgende  ...
 20  -1 nte-klubb.no
Valg av verneombud - NTE Klubb2-12. 12.04.2012. Et organ for NTE - Klubb. Årgang 15, nr 2-12. Kontakt oss: Klubbleder: Jan Inge Kaspersen. Mob. 91728736. Mail. jik@nte.no. Hovedtillitsvalgt  ...
 21  +13 sjofartsdir.no
Verne- og miljøarbeid om bord på skip - SjøfartsdirektoratetValg av verneombud på fartøy i lokalfart. Dersom en reder har flere fartøy i lokalfart, herunder ferger og hurtigbåter, skal det velges ett verneombud på hvert   ...
 22  +78 custompublish.com
Valg av hovedverneombud og verneombud - Lunner kommuneVirksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud. FORMÅL.  Sikre at valg av hovedverneombud og verneombud blir valgt i  ...
 23  ~ dalane-vgs.netInformasjon om valg av tillitselev og verneombud Dalane Informasjon om valg av tillitselev og verneombud . Dalane videregående skole, 2013/2014. Det skal velges tillitselev med vara til elevrådet, samt verneombud og   ...
 24  -4 umb.no
Målrettede helseundersøkelser - UMBValg av verneombud og hovedverneombud. 1. Formål. Rutinen beskriver valg av verneombud og hovedverneombud ved UMB. 2. Omfang. Rutinen gjelder alle  ...
 25  ~ hiof.no
Verneombud | Høgskolen i Østfold - Kunnskap påvirker!Hoved- / verneombudene med vara utpekes av hovedorganisasjonene i fellesskap. Hoved-/ verneombud med vara velges  ...
 26  +6 virke.no
Verneombud - VirkeValg av verneombud . Det er kun arbeidstakere som kan velges som verneombud . Verneombudet skal velges blant ansatte som har erfaring og  ...
 27  -5 sol.no
Hvordan få inn nytt verneombud ? | SOL guru - alle kan noeMen først og fremst ville jeg tatt dette opp med klubben på arbeidsplassen om det finnes, og be om et nytt valg av verneombud . Altså et misstillitsforslag.
 28  +5 handboka.no
Vernetjenesten - Handboka.noVed valg av verneombud er det ikke noe krav om hemmelig og skriftlig avstemning. Valget kan derfor foregå på en enkel måte, f.eks. ved håndsopprekning eller  ...
 29  +66 mrfylke.no
Verneombudets rolle Kap.6 i AML - Møre og Romsdal fylkeskommuneValg av verneombud . ▫ Velges blant anerkjente og dyktige medarbeidere, som fortrinnsvis har vært 2 år i virksomheten. ▫ Velges for 2 år om gangen. ▫ Mer enn  ...
 30  ~ verneombudstjenesten.noVerneombudstjenesten i et kontraktsforholdArbeidsmiljøloven og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg ( verneombudsforskriften). ... Beskrivelse av verneområder og valg av verneombud
 31  +69 hioa.no
HiOA - VernetjenestenForskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2 omhandler valg av verneombud . «Valget» kan gjennomføres på følgende måter:.
 32  -6 adekvat.no
Hjelp, jeg er valgt til verneombud - AdekvatEr du nylig valgt til verneombud og er usikker på hva som venter deg? Ikke fortvil – Vi gir deg en rask innføring i arbeidet.
 33  -5 nhoservice.no
-Etabler verneombud - NHO ServiceMed dette på plass kan du avvise regionale verneombud. ... Virke på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller har plikt til å opprette  ...
 34  ~ hnt.noVerneombudstjenesten - Helse Nord-Trøndelag HFDet er en fordel å ha valgt vara verneombud (ikke noe krav). Dersom et verneombud slutter i valgperioden, overtar varaverneombud for resten av perioden.
 35  ~ prest.noVerneombudene « Den norske kirkes presteforeningFor presteskapet er dette organisert slik at det i hvert bispedømme er et eget verneombud og at det i tillegg er valgt et hovedverneombud for alle prester.
 36  -6 gyldendal.no
437 Du er valgt til verneombud | GyldendalDette er en informasjonsbrosjyre til nyvalgte verneombud . Den inneholder de sentrale rettigheter og oppgaver verneombudene har, f.eks: rett til opplæring; tid til  ...
 37  +7 fellesforbundet.no
Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg - FellesforbundetValg av verneombud . 1) Verneombudene skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i dens  ...
 38  +8 wikipedia.org
Verneombud - WikipediaVerneombud er en valgt person i en bedrift eller organisasjon med oppgave å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Alle bedrifter   ...
 39  ~ styreforeningen.noVALGASSISTANSE.no - fra kr. 11.990,- for ... - StyreforeningenValgassistanse er et nettbasert system for å håndtere valg av ansatt valgte ... valg som;. ansatt og eiervalg til styrer, verneombud , tillitsvalgt, bedriftsforsamling,  ...
 40  ~ iskole.noValg av tillitsvalgt, varatillitsvalgt og verneombudI begynnelsen av hvert skoleår skal det velges tillitsvalgt, varatillitsvalgt og verneombud i alle klasser på den videregående skole og i fagskolen. Det å være   ...
 41  ~ kristiansund.noVERNEOMBUDETS OPPGAVERVerneombudet må arbeide aktivt. Som verneombud har du en aktiv tilsynsoppgave på din arbeidsplass. ... Valg av verneombud . Lov om arbeidsmiljø , arbeidstid  ...
 42  +1 musikerorg.no
Overenskomst - Musikernes fellesorganisasjonValg av verneombud foregår etter samme retningslinjer som for valg av tillitsvalgte, med unntak av kravet om organisasjonstilhørighet. Stemmeberettiget er alle.
 43  +57 kcadeutag.com
Verneombudstjenesten - KCAD smartdesk - KCA DeutagArbeidsmiljøloven og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg ( verneombudsforskriften). ... Beskrivelse av verneområder og valg av verneombud .
 44  +4 nhoreiseliv.no
Untitled - NHO ReiselivRegionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen oppnevnes av ... På arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud , skal det regionale verneombudet.
 45  -3 utdanningsforbundet.no
Ny app for verneombud - UtdanningsforbundetDet er lett for et verneombud å gå seg vill i jungelen av lover, regler, rollefordeling, plikter og rettigheter i sitt arbeid med å ivareta de ansattes  ...
 46  -15 snl.no
verneombud – Store norske leksikonValg . Verneombud skal velges ved enhver bedrift som omfattes av arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 6-1. Har bedriften færre enn 10 arbeidstagere, kan det  ...
 47  ~ valgassistanse.noValgassistanse - effektive og nettbaserte valgprosesserValgassistanse er et nettbasert system for å håndtere valg av ansatt valgte ... valg til bedriftsforsamling, valg av verneombud , valg av tillitsvalgte med mer innen  ...
 48  +9 hib.no
Verneombud - Helse, miljø og sikkerhetVed valg av verneombud anbefales det at det også velges en stedfortreder som med tanke på ferier, permisjoner etc. Et verneombud velges for 2 år av gangen.
 49  -4 dagensmedisin.no
Eneste lege som er hovedverneombud - Dagens MedisinHaukeland universitetssjukehus ønsker at alle yrkesgrupper skal stille til valg som verneombud . - Som verneombud representerer man alle  ...
 50  ~ minskule.noVerneombudets rolleAt du er valgt til verneombud betyr likevel ikke alltid at du skal tre inn på ... Mange blander sammen rollen som verneombud og rollen som tillitsvalgt, men dette  ...