Please wait for loading...valg av verneombud

keyword competition rating: 2.0 / 5.0

/
 1  +1 arbeidstilsynet.no
Faktaside: Verneombudets oppgaver og rolle - ArbeidstilsynetVerneombudets rolle; Verneombud eller tillitsvalgt? Valg av verneombud ; Verneombudets oppgaver; Hovedverneombud; Retten til å stanse farlig arbeid ... ‎Verneombudets rolle - ‎Verneombud eller tillitsvalgt? - ‎Valg av verneombud
 2  -1 regelhjelp.no
Valg av verneombud - Regelhjelp.noValg av verneombud og verneombudets roller. ... Avtalen skal innehalde ei beskriving av kva alternativ ordning som er vald for å ta vare på interessene til ...
 3  ~ uio.no
Prosedyre for valg av verneombud og varaverneombud Arbeidsmiljøutvalget har ansvar for å sette ned et valgstyre for valg av verneombud og varaverneombud. Valgstyret skal bestå at 1 til 3 ...
 4  ~ lovdata.no
Lovdata - Forskrift om organisering, ledelse og medvirkningValg , opplæring m.m. av verneombud og arbeidsmiljøutvalg (§§ 3-1 - 3-23) · Kapittel 4. Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste- og ...
 5  ~ utvikling.orgValg av verneombud - Utvikling.org ASutgangspunktet skal valget av verneombud være en demokra- tisk prosess hvor aktuelle kandi- dater melder seg og man så har en avstemming blant disse. Vi.
 6  -1 ntnu.no
Valg av verneombud - Innsida - NTNUAlle enheter skal velge verneombud og vara verneombud. Denne wikisiden gir deg informasjon om hvordan valg av verneombud foregår.
 7  +1 hil.no
Retningslinjer - valg av verneombud -hovedverneombud-AMU.pdfRetningslinjer for valg av verneombud /hovedverneombud og valg og sammensetning av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Behandlet av arbeidsmiljøutvalget 09.12.09.
 8  ~ herad.noVerneombod » Valg av verneombud - Ullensvang heradValg av verneombud . Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. ( arbeidsmiljøloven). § 6-1. Plikt til å velge verneombud. (1) Ved hver virksomhet som ...
 9  +3 regjeringen.no
9 Verneombud og samarbeid... - regjeringen.noFlertallet foreslår å oppheve bestemmelsen om arbeidsgivers plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om valg av verneombud . Flertallet foreslår videre at følgende ...
 10  +90 lorenskog.kommune.no
Valg av verneombud - Prosedyre - Lørenskog kommuneFormål Ivareta korrekte valg av verneombud . - Sikre at ledelse og ansatte blir informert om valget. Omfang Prosedyren gjelder for ledere med personalansvar,  ...
 11  -1 unik.no
Retningslinjer for valg av verneombud ved UNIK Retningslinjene er Retningslinjer for valg av verneombud ved UNIK. Retningslinjene er vedtatt av de lokale fagforeningene og administrasjonen ved UNIK i februar 2013 og er ...
 12  +20 handboka.no
Vernetjenesten - Handboka.noVed valg av verneombud er det ikke noe krav om hemmelig og skriftlig avstemning. Valget kan derfor foregå på en enkel måte, f.eks. ved håndsopprekning eller ...
 13  ~ nhh.no
Valg av verneombud : ParaplyenValg av verneombud . NHH skal ha nye verneombud for en rekke verneområder. Ansatte bes komme med forslag til kandidater i sine områder.
 14  ~ absentia.noValg av verneombud - - Absentia.noI utgangspunktet skal valget av verneombud være en demokratisk prosess hvor aktuelle kandidater melder seg og man så har en avstemming blant disse.
 15  ~ uib.no
UNIVERSITETET I BERGEN Valg av verneombud ... - org.uib.noValg av verneombud , hovedverneombud og universitetets hovedverneombud for ... Verneombud velges for to år av gangen, og nåværende funksjonsperiode for.
 16  ~ sjofartsdir.no
Verne- og miljøarbeid om bord på skip - SjøfartsdirektoratetValg av verneombud på fartøy i lokalfart. Dersom en reder har flere fartøy i lokalfart, herunder ferger og hurtigbåter, skal det velges ett verneombud på hvert  ...
 17  -8 uit.no
Valg av verneombud – UiTNå er det tid for valg av nye verneombud og hovedverneombud ved UiT inkludert Helsefak. Nominasjonsfristen er 14. juni. Funksjonsperioden for nåværende ...
 18  ~ helse-midt.noVeiledning ved valg av verneombudVeiledning ved valg av verneombud . Verneombud velges for to år av gangen. Valg gjennomføres i løpet av desember og virkningsdato er fra 1.1 til og med ...
 19  ~ nocklubben.noNOC Klubben - Valg av verneombud og arbeidstakerrepresentant til Info. Det er på tide med valg av vernombud på riggene. Disse velges for to år, valgperioden blir fra 01.01.13 til 31.12.14.For de som ikke har sitti i to år eller mer , ...
 20  +5 virke.no
Verneombud - VirkeValg av verneombud . Det er kun arbeidstakere som kan velges som verneombud . Verneombudet skal velges blant ansatte som har erfaring og ...
 21  ~ compendia24.noValg av verneombud - Compendia24.noValg av verneombud . Alle virksomheter som faller inn under arbeidsmiljølovens område, skal ha verneombud. Sysselsetter bedriften færre enn 10 arbeidstakere  ...
 22  +6 nte-klubb.no
Valg av verneombud - NTE Klubb2-12. 12.04.2012. Et organ for NTE - Klubb. Årgang 15, nr 2-12. Kontakt oss: Klubbleder: Jan Inge Kaspersen. Mob. 91728736. Mail. jik@nte.no. Hovedtillitsvalgt ...
 23  +78 umb.no
Målrettede helseundersøkelserValg av verneombud og hovedverneombud. 1. Formål. Rutinen beskriver valg av verneombud og hovedverneombud ved UMB. 2. Omfang. Rutinen gjelder alle ...
 24  +7 mrfylke.no
Verneombudets rolle Kap.6 i AML - Møre og Romsdal fylkeskommuneValg av verneombud . ▫ Velges blant anerkjente og dyktige medarbeidere, som fortrinnsvis har vært 2 år i virksomheten. ▫ Velges for 2 år om gangen. ▫ Mer enn ...
 25  ~ kfbh.noHUSKELISTE FOR NYTT VERNEOMBUD - KFBHDu er valgt til verneombud og er usikker på hva du egentlig er valgt til. ... Ikke desto mindre er det viktig så raskt som mulig å finne ut av hva som ligger i vervet  ...
 26  -8 snl.no
verneombud – Store norske leksikonValg . Verneombud skal velges ved enhver bedrift som omfattes av arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 6-1. Har bedriften færre enn 10 arbeidstagere, kan det ...
 27  ~ verneombudstjenesten.noVerneombudstjenesten i et kontraktsforholdAnbefalingen er en videreføring av Anbefaling 003/2001 om Pålagte HMS- forhold i kontrakter. ... Beskrivelse av verneområder og valg av verneombud
 28  +1 fellesforbundet.no
Fellesforbundet | Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalgValg av verneombud . 1) Verneombudene skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i dens ...
 29  -7 regiondata.no
Skjema for valg av verneombud versjon godkjent i ... - RegiondataSkjema for valg av verneombud versjon godkjent i AMU 2012. VALG AV VERNEOMBUD . Tjenesten melder inn navn på valgt verneombud i januar måned i like ...
 30  +70 translate.com
Valg Av Verneombud . Wencke Lundal Kleive in Lithuanian TranslationValg av verneombud . Wencke lundal kleiven, ikke gjenvalg translated to Lithuanian.
 32  ~ iheroy.no2-9 Rutiner ved valg av verneombudTittel: Rutiner for valg av verneombud . Revisjon: 28.04.10. Dato: 01.09.04. Godkjent av: AMU. Regler for valg og utpeking av verneombud er gitt i forskrifter om ...
 34  ~ prest.noVerneombudene « Den norske kirkes presteforeningDa Presteforeningen organiserer flertallet av prestene i Den norske kirke, har også valg av verneombud skjedd i regi av PF. Det er samtidig viktig å være ...
 35  -2 dalane-vgs.net
Informasjon om valg av tillitselev og verneombud Dalane Informasjon om valg av tillitselev og verneombud . Dalane videregående skole, 2013/2014. Det skal velges tillitselev med vara til elevrådet, samt verneombud og  ...
 36  ~ hnt.noVerneombudstjenesten - Helse Nord-Trøndelag HFDet er en fordel å ha valgt vara verneombud (ikke noe krav). Dersom et verneombud slutter i valgperioden , overtar varaverneombud for resten av perioden.
 37  -7 nhoservice.no
-Etabler verneombud - NHO ServiceI forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalgs §§ 2 og 6 fremgår reglene for valg av verneombud og arbeidsmiljøutvalg. De regionale ...
 38  ~ iskole.noValg av tillitsvalgt, varatillitsvalgt og verneombudI begynnelsen av hvert skoleår skal det velges tillitsvalgt, varatillitsvalgt og verneombud i alle klasser på den videregående skole og i fagskolen. Det å være  ...
 39  ~ styreforeningen.noVALGASSISTANSE .no - fra kr. 11.990,- for ... - StyreforeningenValgassistanse er et nettbasert system for å håndtere valg av ansatt valgte ... ansatt og eiervalg til styrer, verneombud , tillitsvalgt, bedriftsforsamling, ...
 40  +6 hib.no
Verneombud - Helse, miljø og sikkerhetHvis ikke annet er fastsatt om tiden for gyldigheten av avtalen regnes den å gjelde ... Ved valg av verneombud anbefales det at det også velges en stedfortreder ...
 41  +13 hmskurset.no
Verneombud , HMS kurs KUN 1290Når det er flere verneombud i en bedrift, skal ett av dem være hovedverneombud . Reglene for verneområde, valg eller utpeking av verneombud og hovedver ...
 42  +57 utdanningsforbundet.no
Nye forskrifter til arbeidsmiljøloven - UtdanningsforbundetSom følge av dette oppheves dagens 47 forskrifter innen de samme ... samt et kapittel 3 som omhandler valg av verneombud , verneombudets funksjonstid, om  ...
 43  ~ minskule.noVerneombudets rolleAt du er valgt til verneombud betyr likevel ikke alltid at du skal tre inn på arbeidskollegaenes vegne hvis de ... Alle problemer bør først søkes løst av den som best.
 44  ~ postkom.noOppnevning av verneombud i Posten | PostkomForbundsstyret har oppnevnt verneombud i Posten for perioden 1.1.2013 – 31.12 .2014. Tor Øyvind Fevang er oppnevnt som nytt ...
 45  +33 fagforbundet.no
retningslinjerFagforbundet Kristiansand.docUtpekning/ valg av hovedtillitsvalgte (HTV) og hovedverneombud (HVO) ... Fagforbundet Kristiansand er organisert i henhold til vedtekter gitt av Fagforbundet, ...
 46  +25 musikerorg.no
446-1 Overenskomst med MIC 2012-2014 pr 1.4.2012-1Funksjonstiden er for 2 år av gangen, men det er ingen restriksjoner om ... Valg av verneombud foregår etter samme retningslinjer som for valg av tillitsvalgte,.
 47  ~ hmsonline.noVerneombudets rolle og oppgaver - HMSONLINE.noOpplæringen skal fortrinnsvis foregå i arbeidstida og alle utgifter betales av ... Ditt arbeid som verneombud er begrenset til det verneområdet du er valgt eller ...
 48  ~ biks.noForskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. - biksValg av verneombud . 1) Verneombudene skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i dens ...
 49  +7 forskerforbundet.no
Arbeidsmiljø - ForskerforbundetArbeidstilsynet, verneombud, arbeidsmiljøutvalg. ... Nærmere regler om valg av verneombud og arbeidsoppgaver/ ansvarsområde er gitt i forskrifter av 29. april ...
 50  +12 khio.no
REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET 10.06.09 KL Hovedverneombud Siren Tjøtta ledet møtet. ... Sak 27/09 Godkjenning av referat fra AMU-møte 28.04.09 ... Sak 29/09 Valg av verneombud .
 51  ~ hovedvern.wordpress.comVerneombudet « Vernetjenesten i KristiansundMaler til bruk i arbeidet som verneombud ... Som verneombud, er det viktig å gå foran for å vise lojalitet utad for sin arbeidsplassen. .... Valg av verneombud .