Please wait for loading...zakon o hrani

keyword competition rating: 2.0 / 5.0

/
 1  ~ zakon.hr
Zakon o hrani - Zakon.hr178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani , osnivanju Europske agencije za sigurnost ...
 2  ~ nn.hr
Zakon o hrani N.N. 46/07 - Narodne novine
 3  ~ msb.gov.baZakon o hrani u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo sigurnosti Bosne i Za pitanja iz stava 1, ovaj zakon iznosi opšta načela o hrani i hrani za životinje ... Ovim zakonom propisuje se osnivanje Agencije za sigurnost hrane Bosne i ...
 4  +3 paragraf.rs
ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE (Sl. glasnik RS, br. 41/2009)
 5  ~ fsa.gov.baZakon o hrani « Agencija za sigurnost hrane BiHZa pitanja iz stava 1. ovaj zakon iznosi opšta načela o hrani i hrani za životinje, te ... Propisi o hrani su ovaj Zakon , provedbeni propisi doneseni na temelju ...
 6  ~ hah.hr
Zakonska regulativa - Hrvatska agencija za hranuZakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i ...
 7  +1 hidra.hr
Zakon o hrani - Tražilica CADIAL - hidradonosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRANI Proglašavam Zakon o hrani , koji je Hrvatski sabor
 8  +7 zdravlje.hr
Zdravstvena ispravnost hrane - Ministarstvo zdravljaZakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (NN 39/13) – stupio na snagu 1.7.2013. Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim ...
 9  ~ mps.hr
Sigurnost hrane - Ministarstvo poljoprivredeNovi pristup sigurnosti hrane postavljen je donošenjem europskog Zakona o hrani odnosno Uredbe (EZ) 178/02 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja ...
 10  ~ vetks.org.rsЗакон о безбедности хранеЗ А К О Н. О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет уређења. Члан 1. Овим законом уређују се општи услови за безбедност хране и ...
 11  ~ tehnologijahrane.com
Pravilnici | Tehnologija hraneZakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Sl. glasnik RS, 10/2013. 02. ... Zakon o bezbednosti hrane . (Službeni glasnik RS, br.
 12  ~ narodnaskupstinars.netZakon o hrani « НСРС - Narodna skupština Republike SrpskeZakon o hrani . Zakon o hrani , koji je dat u .doc formatu možete preuzeti sa linka Dokument.zip u gornjem desnom uglu. Napomena: Dokument je arhiviran .zip ...
 13  +4 wmd.hr
ZAKON O HRANI | ZAKONI - Narodne Novine | Zakoni Republike Detaljan pregled zakona Republike Hrvatske - izvadak iz Narodnih novina, ZAKON O HRANI .
 14  ~ azrri.hrPropisi o sigurnosti hrane , Ured državne uprave u Istarskoj ... - AZRRIZakon o hrani (NN 46/07). -Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07). - Pravilnik o voñenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i .
 15  ~ arhitekti-hka.hrPopis zakona i propisa po područjima > Veterinarstvo • Hrana za Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13); Zakon o ... Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjere (NN 133/13) ...
 16  ~ gov.si
Splošna zakonodaja | Ministrstvo za zdravje2230/2004 z dne 23. decembra 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje ... ki delujejo na področjih dela Evropske agencije za varnost hrane ... Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št.
 17  ~ sklad-savjetovanje.hrZAKON O HRANI NN 46 / 07 PRAVILNIK O HIGIJENI HRANE NN 99 SKLAD SAVJETOVANJE d.o.o.. Damir Jagić, direktor. Lead auditor mob: 098 709 318, 091 1 709 318 www.sklad-savjetovanje.hr. ZAKON O  ...
 18  ~ labosan.hrVažni zakoni i pravilnici o hrani | Labosan - laboratorij za sigurnost Važni zakoni i pravilnici o hrani . Objavljeno: 18.01.2014. Zakonska osnova za provedbu analiza hrane , vode i briseva u ugostiteljskim i drugim objektima pod ...
 19  ~ mayjertales.comGrozni novozelandski zakon o hrani | MayJer TalesJa. Zloglasni novi novozelandski zakon o hrani . Slišala sva o njem tik preden sva se preselila, in v zadnjih par dneh je na najin mail prišlo kar nekaj zaskrbljenih ...
 20  +19 dnevnik.si
Prepoved pridelave hrane ? Nova Zelandija sprejela zakon , po V peticiji so navedli, da je gojenje in prodaja lastne hrane človekova pravica. " Zakon o hrani bo resno ogrozil iniciative kot so družbeni vrtovi, ...
 21  +80 sabor.hr
PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI I. USTAVNA ... - Hrvatski saborUstavna osnova za donošenje Zakona o hrani sadržana je odredbama članka 2. ... U Republici Hrvatskoj Zakon o hrani donesen je 14. srpnja 2003. godine, ...
 22  -4 uns.ac.rs
ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)I OSNOVNE ODREDBE. Predmet uređenja. Član 1. Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti ...
 23  ~ poslodavci.orgZakon o bezbjednosti hrane - Poslodavci.orgProglašavam Zakon o bezbjednosti hrane , koji je donijela Skupština Crne ... Ovaj zakon primjenjuje se na sve faze proizvodnje i prometa hrane ili hrane za ...
 24  +11 suvremena.hr
Suvremena.hr - - Sigurnost hrane i Zakon o hraniNovi sustav sigurnosti hrane . Pojam “sigurnost hrane ” - “food safety” podrazumijeva sveobuhvatnu i dinamičnu politiku koja se provodi na temelju strateških ...
 25  ~ okbj.hrZAKON O HRANI | Zakoni RH - Obrtnička komora BBŽZAKON O HRANI , I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju: – opća načela i zahtjevi koji se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane i  ...
 26  ~ veterinarstvo.hrPropisi koji uređuju područje hrane / hrane životinjskog podrijetla i sigurnosti hrane . Kolovoz, 2013. Propisi koji uređuju područje hrane / hrane životinjskog podrijetla. Nacionalno zakonodavstvo. Zakon o veterinarstvu ( Narodne ...
 27  ~ zakonobezbednostihrane.comZakon o bezbednosti hrane (zakonobezbednostihrane.com Zakon o bezbednosti hrane . Zakonom o bezbednosti hrane uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u ...
 28  -5 fuzip.gov.ba
zakon o hrani u bihkvaliteta hrane i stočne hrane . 2. Za pitanja iz stava l., ovaj zakon iznosi opće principe o hrani i hrani za životinje općenito, te osobito zdravstvene ispravnosti i  ...
 29  +23 glas-slavonije.hr
Zakon o hrani pun propusta: Jesu li građani uopće bili zaštićeni?OSIJEK - Dva mjeseca prije ulaska Hrvatske u EU užurbano se priprema novi zakon o hrani , jer kako navode iz Ministarstva poljoprivrede ...
 30  ~ labosano.hrzakoni i pravilnici - Labosano doo - Analiza hrane - Laboratorijska ZAKONI I PRAVILNICI. ZAKON O HRANI ; PRAVILNIK O SANITARNO- TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM UVJETIMA BAZENSKIH KUPALIŠTA TE O ZDRAVSTVENOJ ...
 31  +69 europski-fondovi.eu
Zakon o hrani | europski-fondovi.euSearch form. Search. Zakon o hrani .pdf ... O NAMA · KONTAKT · UVJETI KORIŠTENJA · ZAŠTITA PRIVATNOSTI. PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER! (If you're a ...
 32  +11 komorabih.ba
Zakon o hrani i “higijenski paket “Zakon o hrani =osnovni horizontalni principi. Visok nivo zaštite zdravlja ljudi i zaštita interesa potrošača; Slobodno kretanje hrane i hrane za ...
 33  +67 pisrs.si
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane , veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR). SOP 2012-01-3528.
 35  +65 blic.rs
Potrošači: Zakon otvara put neispravnim deklaracijama hrane - BlicPravilnik je većim delom usaglašen sa Uredbom 1169/2011 Evropskog parlamenta i Veća, o pružanju informacija o hrani potrošačima.
 36  ~ progressive.com.hrZakon o hrani : Hranimo se kaznama - Progressivekreimir lipovak - financije i porezi Hrvatski proračun se hrani kaznama, a Zakon o hrani je idealan za takvo što. Kompleksan je, često se mijenja ...
 37  ~ zzjzvpz.hrhaccp i zakonska regulativa u rh - Zavod za javno zdravstvo „Sveti Primjena načela HACCP-a zakonski je preduvjet u EU za proizvođače hrane već nekoliko godina, a temeljem Zakona o hrani (NN 46/07) od 07.svibnja ...
 38  +27 propisi.hr
Propisi.hrZAKON O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI , HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA ...
 39  ~ foodlinks.euNovi pristup sigurnosti hrane postavljen je donošenjem ... - FoodLinkseuropskog zakona o hrani – Uredbe (EC) 178/2002. Europskog parlamenta i ... uvjetima propisa o hrani kojom se osniva Europska uprava za ...
 40  -6 koprivnica.net
Kolumna: I istina će vas osloboditi // Zakon o hrani iliti sustavno Službeno, Zakon o hrani (Codex Alimentarius) uveden je radi brige o sanitarnoj sigurnosti prehrambenih proizvoda. No, budući da je u sukobu ...
 41  ~ bizimpact.hrSigurnost hrane .indd - BIZimpact2007. godine usvojen je novi Zakon o hrani (NN br. 46/07, 155/08) i isti je dao okvir za usklađivanje s pravnom stečevinom EU u području sigurnosti hrane, ...
 42  +59 eudict.com
EUdict | Zakon o hrani | Croatian-English dictionaryResults for: Zakon o hrani Translations: 1 - 30 of 117 ... datum valute (zakon prema kojem u slučaju totalne štete imovine osiguravatelj mora platiti nominalnu  ...
 43  +16 kombeg.org.rs
Branislav RaketićUredba (EC) No 178/2002 postavlja opšta načela i zahteve zakona o bezbednodsti hrane , uspostavljanje Evropske agencije za bezbednost hrane ( European ...
 44  +1 capital.ba
Muftić: BiH ne poštuje Zakon o hrani | INFORMACIJA JE KAPITAL SARAJEVO, U sektoru poljoprivrede u BiH ne poštuje se Zakon o hrani EU, na osnovu kojeg je donesen i Zakon o hrani BiH, a koji se odnosi ...
 45  ~ ats.rsПреузмиProglašava se Zakon o bezbednosti hrane , koji je donela Narodna skupština ... merenje, kako bi se dobio uvid u pravilnu primenu propisa o hrani i hrani za ...
 46  ~ minpolj.gov.mezakon o bezbjednosti hraneZAKON O BEZBJEDNOSTI HRANE . I OPŠTE ODREDBE. Predmet zakona . Član 1. Ovim zakonom uređuju se osnove i načela za obezbjeđenje visokog nivoa ...
 47  ~ ec-inspekt.hrEC inspekt - Zakonska regulativaZakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće ... Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe, NN 41/ 10.
 48  +12 funkymem.com
FunkyMEM - FM Zona - ZABRANA UZGOJA HRANENovo doneseni zakon o hrani će utrti put za smanjenje biljne raznolikosti i poslovanje malih vlasnika u Novom Zelandu, na primjer, u načinu kontrole zakonitosti ...
 49  +51 mingo.hr
Pregled zakona i podzakonskih propisa - Zaštita potrošačaZakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, pročišćeni tekst (posljednja ... Zakon o hrani , pročišćeni tekst (posljednja izmjena NN 81/13) .
 50  +51 mvep.hr
MVEP • Prijevodi hrvatskih pravnih propisakonsolidirani tekst, HRV: Carinski zakon ..... 106/10, HRV: Pravilnik o dopunama Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica ...